31.01.2013 / Antti Lyytikäinen

The thirst for knowledge and the ability to seek relevant information is what makes a consultant, or any information worker stand out from the masses. This rings true on all levels of seniority. Aalto University has an amazing fresh new batch of just this kind of young professionals cooking up. Myself and our Head of Business Solutions Consulting, Samuli Sikanen had the pleasure of adding our secret ingredients to the mix.

Led by Professor Matti Rossi and as a part of Aalto University’s ISM-program the students are offered a course in Business Intelligence, a topic that is as important as ever. The course features guest lecturers from a variety of companies, and for the second time, Bilot was participating in its delivery. The lecture series covers all things Business Intelligence and we were given the possibility to offer our perspective on building a business case for Business Intelligence ventures, delivering a successful project in the area and the positioning and future of data warehousing in today’s world of big data and in-memory solutions.

The core purpose of Business Intelligence is to offer on-time information on the most relevant metrics to the information consumers of an organization. To enable this, the traditional approach is to build a data warehouse, that is separate from a transactional system. One of the reasons for this dual-layer approach is performance, more specifically reserving the resources of the transactional system for just that, transactions. While this concept is still valid for a variety of business cases, the line between purely transactional and analytical entities is blurring with the introduction of technological innovations such as SAP HANA. Bilot has already tamed this powerhouse in proof-of-concepts and our internal development (See Ari Varjonen’s earlier blog post about our Solman-HANA-Mobile BO trifecta, it’s very relevant stuff!), and the first customer implementations are well underway.

Staying current with the technical innovations is one of the traits that describes Bilot. Combining this with our understanding in the business side of things makes us stand out. Just like the students at Aalto University, we are curious by nature and aspire to ask the relevant questions and find the answers, where-ever they are. We are also happy to share what we know!


27.01.2013 / Mika Laukkanen

Oletko harkitsemassa analytiikkaohjelmiston hankkimista, mutta suuret lisenssikustannukset ja ohjelmiston hyödynnettävyys arveluttavat? Onko investoinille riittäviä perusteita? Kenties teillä on käytössä analytiikkaohjelmisto, mutta sen hyödyntäminen on jäänyt puolitiehen eikä investoinnin kannattavuus ole vakuuttanut toistaiseksi.

Liiketoiminta-analytiikkaa voi tehdä kohtuullisilla kustannuksilla, tinkimättä suuremmin ohjelmistojen ominaisuuksista ja toiminnallisuudesta. Nykypäivänä löytyy useita kaupallisia ratkaisuja, kuten hyvin tunnetut SAS ja IBM SPSS sekä tällä alueella tuntemattomampi Microsoftin SQL Server SSAS.

Edellisten lisäksi on useita open source-ohjelmistoja, kuten R-ohjelma ja RapidMiner. Näiden ohjelmien hinta on merkittävästi pienempi kuin täysin kaupallisilla vastineilla.  Kokonaan ilmaisia ovat R-ohjelma ja RapidMinerin peruspaketti. Tiedon louhinnan ja tilastotieteen menetelmien osalta ne kuitenkin ovat jopa kaupallisia versioita edistyneempiä.

Ohjelmien hinnoittelu on yleensä kaksivaiheinen. Ensiksi on hankintahinta ja sen jälkeen maksetaan vuosittain päivitys-hintaa,  joka on n. 10-30%:ia hankintahinnasta. Hankintahinnoissa on isoja eroja eri ohjelmistojen välillä, mutta myös asiakkaan ympäristö ja tarpeet vaikuttavat ratkaisevasti hintoihin. Halvimmillaan hankintahinnat lähtevät muutamasta tuhannesta eurosta, mutta isossa yritystason ratkaisussa voidaan päätyä kuusinumeroisiin lukuihin.

Open source-ohjelmistojen etuna on myös ohjelmiston ripeä päivittyminen (uusia menetelmäkirjastoja tulee tiheään saataville) ja osaajien tarjonta. Täysin kaupallisten ohjelmistojen käyttöönotossa joudutaan kouluttamaan uusia osaajia keskitetysti, koska ohjelmistojen käytön harjoitteleminen kotikoneella tai työpaikan läppäreillä ei onnistu, eikä näin ollen osaajia synny. Open source-ohjelmistojen käyttöä voi sen sijaan jokainen harjoitella omalla koneellaan (kotona tai töissä) niin paljon kuin innostusta riittää. Tästä syystä alalta valmistuvat opiskelijat yleensä hallitsevatkin ko. ohjelmia jo suhteellisen syvällisesti työelämään siirtyessään.

On kuitenkin syytä muistaa, että IBM SPSS ja SAS tarjoavat täyden asiakastuen sekä ottavat vastuun ohjelmistojen toimivuudesta. Tämä mahdollisuus on myös RapidMinerin kaupallisessa versiossa.  Eräillä toimialoilla on muodostunut lähes standardiksi käyttää tiettyä ohjelmistoa, esimerkiksi lääketeollisuuden yritykset käyttävät lähes poikkeuksetta SAS-ohjelmistoa tutkimuksissaan. Isojen yritysten ohjelmistohankinta on yleensä ilmeinen SAS, SPSS, Rapidin kaupallinen versio tai SQLServer SSAS-paketti. Näistä kolme ensimmäistä soveltuvat laaja-alaiseen käyttöön ja viimeinen rajallisempaan analyysiin.

Analytiikkaohjelmistoa valittaessa tulee ottaa huomioida mm. seuraavat seikat:

  • Käyttötarve, esimerkiksi teettekö vaikkapa asiakassegmentoinnin 2 krt vuodessa vai päivitättekö segmentointimallia joka yö?
  • ROI, millaisiin tuloksiin pitää päästä, jotta investointi kannattaa?
  • Teettekö analytiikka itse vai ostatteko sen kokonaan ulkopuolelta?
  • Integroituuko analytiikkaohjelmisto saumattomasti DWBI-arkkitehtuuriin (tietovarasto ja raporointi)?
  • Tarvitsetteko ylipäätään omaa analytiikkaohjelmistoa? Kannattaa selvittää, että voisiko analyysit ostaa palveluna. Silloin voi säästyä pitkä penni lisenssi- ja palvelinkuluissa.

Louhia on ohjelmistoriippumaton analytiikkapalveluiden tarjoaja. Kokemuksemme mukaan onnistumisen kannalta merkittävintä on data-analyytikoiden ja projektiryhmän osaaminen. Se merkitsee ainakin 90%:ia lopputuloksesta.  Loppu 10%:ia on ohjelmistoja ja tekniikkaa.

Artikkelin seuraavassa osassa luodaan katsaus seuraaviin analytiikkaohjelmistoihin: R-ohjelma, RapidMiner ja SQLServer SSAS.


24.01.2013 / Mika Tanner

Fresh thoughts from a really interesting morning discussion this week… Aida Consulting arranged a people-centric seminar where the opening context was management & leadership and what kind of trends and tensions impact them. This was narrowed down to leadership and how to best lead “Z” and “Y” generations – with a deep dive into was talent or more precisely a phenomenon dubbed talentism – as an ism, how to manage it, how to deal with it and how to coach it. Having been in professional services almost my entire career, I welcomed this choice of focus. I won’t review the whole agenda, instead I’ll carve out the bits I felt personally most relevant.

There are several macro trends amplifying talentism; demographic change, structural changes and turbulence in the economy, technological change, activity of talents themselves and internationalization.  My loose interpretation of talentism is associated with the phenomenon where talented people become the pivotal element in human resource decision making and investment – and the talented know this. The labor market, at least for the most-talented-segment has become a sellers’ market. Which underlying macro-drivers impact the talent market – the majority of the participants voted for economic and structural factors, I cast my vote more for the dynamics of the talented themselves – their aspirations and choices that affect their career moves and choice of employer. Previous experience suggests these are more prone to personal ambition, which admittedly are influenced by global trends.

Instead of these macro drivers, I would suggest that at least in professional services and in specialized companies like Bilot, who need to attract the best-of-the-best (in addition to young unpolished gems). Of course my observations are filtered through a different lens than compared to peers e.g. from entities 100x the size of Bilot or from an entirely different industry. We see some other drivers perhaps more relevant. By this I mean their continuous drive and strive for seeking new challenges that match the talents’ potential. The talents attracted to us are those who feel we can provide an environment of continuous learning and development. These puts pressure on the company as we need to stay ahead of the game at all times. We also see the need to manage talent outside of the company – this coincidently was also mentioned in the seminar as an arising trend. There is a true need to collaborate with potential recruits, students and those still wondering what they want to do “as grown-ups”.

Maslow’s hierarchy of needs, in my view – also explains talentism. It helps us understand, that greed and self-centricity are not factors that explain the phenomenon. It is only natural that one’s appetite gets bigger when lower grade of need is satisfied. The key is that it in this case we should not see Maslow’s hierarchy of needs only as a vertical ladder – there is also a horizontal dimension. Companies who are able to understand the mind of the talented are able to attract them. Retention is then more about successful long-term career planning and in smaller companies, especially those following an aggressive growth trajectory,  organizational design and provision of suitable career paths are important.

The second keynote, was a truly inspiring and interesting living example of a leader-of-talents, Petteri Nykky, head coach of the Swiss floorball national team, decorated with two world-championships at the helm of the Finnish floorball team and bronze for the Swiss team in 2012. His approach to managing talent is clearly very humane but with a very firm grip on realities – there are no short-cuts and hard-work usually pays off. He underlined a couple of theses, which resonated well with Bilot’s mental landscape – commitment, passion, spirit and atmosphere.

At the end of the day, talented athletes are no different than talented consultants – they are not superhuman and need to set their targets high and need the support of coaching and fellow-team-mates and an appropriate psychological and mental climate to hit the targets.


23.01.2013 / Ville Niemijärvi

Uusien raportointiohjelmistojen tapa tulla markkinoille on muuttunut ja tämä on hyvä uutinen. Tänä päivänä on tapana jakaa softa käyttäjille ilmaiseksi. Eikä vain mitään demoversiota vaan ihan täysiverinen paketti (lähes) kaikkine ominaisuuksineen*.

Näin toimivat esimerkiksi Qlikview ja Tableau. Kuka tahansa voi ladata kyseiset softat itselleen ja käyttää niitä ilman mitään aikarajoituksia, täysin ilmaiseksi. Ja softat saa käyttöön samantien. Sinun ei tarvitse odotella päiväkausia, että joku käy läpi hakemukseksi, syötät vain yhteystiedot ja minuutin sisällä softa on sinulla.

Tämä jakelutapa on varmasti yksi syy miksi Qlikview on vallannut niin voimakkaasti alaa markkinoilla ja miksi Tableau on niin kovassa nosteessa. Isoja mammuttimaisia softatalojen tuotteita ei nimittäin kukaan pääse koskaan testaamaan, jollei pyydä myyntimiestä vierailulle ja tällöinkin saa tuntumaa korkeintaan Powerpoint-kalvosettiin. Harva pääsee todella käpistelemään Oraclen BI-pakettia, IBM:n Cognosta, SAP:ista tai SAS:sta puhumattakaan.

Kun käyttäjät tulevat tutuksi ilmaisversion kanssa, on kynnys ottaa softan kaupallinen versio käyttöön yrityksessä huomattavasti pienempi.

Pitäisikö isojen BI-ohjelmistofirmojen harkita jakelutavan muuttamista ja tulla askeleen lähemmäksi loppuasiakasta? 


 
 
*Qlikview:n ilmaisversio on täysiverinen client-softa käytettäväksi omalla työasemalla. Se sisältää samat ominaisuudet kuin maksullinen työasemaversio mutta ei esimerkiksi palvelinlisenssiä, joka mahdollistaa useamman käyttäjän raporttien toteutuksen eikä julkaisulisenssiä joka mahdollistaa web-jakelun.
 
Tableau Public on tarkoitettu julkisille web-sivuille. Ohjelmistolla tehdyt raportit ja tiedot tallentuvat Tableaun palvelimelle ja raporttejasi pääsevät näkemään myös ulkopuoliset käyttäjät. Tableau Public on suosittu etenkin lehtitalojen web-uutisoinnissa ja blogeissa. Louhia on käyttänyt Tableauta esimerkiksi Kuntavaalidatan visualisoinnissa.
 

23.01.2013 / Ville Niemijärvi

Parhaat käytännöt osa 1: suosi kypsiä tuotteita

Etenkin isoilla BI-softafirmoilla tulee tasaisin ajoin uusia tuotteita markkinoille. Versiopäivitykset ovat yleensä aina tervetulleita, mutta yritysostoilla hankitut uudet softat ovat usein punainen vaate ja varoitussignaali, joka huutaa lisäkustannuksia.

Vaikka myyntimies-mynttinen mitä väittää, uusi softa ei ole “täysin integroitu meidän raportointi-ekosysteemiin” heti ensimmäisenä kuukautena lanseerauksesta. Eikä se ole sitä kokemukseni mukaan vielä ensimmäisen tai toisenkaan vuoden jälkeen. Monet tuotteet eivät koskaan saa paikkaansa isojen talojen tuotepaletissa ja saattaa olla, että viiden vuoden jälkeen ne on jo korvattu toiselle.

Sinä et halua jäädä ihmettelemään mihin katosi tuki siitä sadan tonnin softalisenssistä, joka piti olla viimeistä huutoa ja ratkaisevan kaikki ongelmasi.

Usein uudet softat ovat täysin eri maailmasta, eri käyttöliittymällä ja käyttölogiikalla varustettuja palikoita, joilla ei ole mitään tekemistä alkuperäisen tuotepaletin kanssa. Lisäksi softafirmalla ei ole itselläkään usein osaamista ja kokemusta kyseisestä ohjelmistosta, lukuunottamatta niitä paria kaveria ketkä eivät lähteneet viettämään vapaaherran elämää siitä originaalista firmasta joka softan teki.

Varsinkin Suomesta konsultteja on tällöin todella vaikea haalia. Kokeneita konsultteja ei ole edes olemassa koska siinä vaiheessa kun myyntimies tarjoaa softaa sinulle, Suomessa on tehty ehkä puolikas projekti, jonkun epäonnisen yli-innokkaan (tai paksulompakkoisen) asiakkaan kanssa.

Jos olet hankkimassa BI-ohjelmistopakettia ja haluat vakaan ja luotettavan ympäristön, jolle löytyy osaamista ja paljon referenssejä, suosi elinkaareltaan kypsiä tuotteita. 

Tällöin puhutaan vähintään viidestä vuodesta markkinoilla, mielummin kymmenestä ja enemmän. Lisäksi kun olet hankkimassa ohjelmistoa, pyydä referenssejä ja käy nuo referenssit läpi. Jos softafirma ei pysty toimittamaan yli kymmentä sinun koko luokkaa (tai isompaa) referenssiä, unohda koko juttu.

Business intelligence -alalla mikään uusi tuote ei ole niin hyvä, että sinun täytyisi hankkia se tältä istumalta. Tekniset innovaatiot raportointiohjelmistojen kehityksessä eivät ratkaise liiketoimintasi- tai datan laatuun liittyviä ongelmia tai auta sinua tekemään parempia päätöksiä.


22.01.2013 / Ari Varjonen

SAP Solution Manager 7.1 has new and enhanced monitoring tools to monitor and analyze your SAP and SAP-related business processes. Monitoring framework has been re-built from the start. Business Process Monitoring is an old functionality since Solman 7.0 but now with Solman 7.1 it has even better tools and possibilities also to analyze your business processes. Your analyzing period can be anything from one hour to one year or more. With visible trends you can make your decisions about the future based on correct history data that is stored into Solman BW infocubes.

We have seen the rising trend of Solman monitoring and reporting used as management or controlling tool-set for SLAs. Solman can bring you information about your SAP landscape even if it is in your hosting partner’s deep cave somewhere well hidden. In some witnessed cases the hosting partner’s monitoring tools are capable only to monitor the SAP hardware and not the application. When you are able to monitor the application, you’ll get actual information about what your users are experiencing when they are using the application.

Alerting the RIGHT people WHEN something unexpected happens. Alerts in customer SAP landscape should be informed always also to the customer and not only to the hosting partner. When you use Solman Alerting tools, you can get the same alerts as your partner gets. In Solman you can add intelligence to the alerts and route them automatically to the people that are concerned on customer- and partner-side.

New flexible web-like UI for Solman monitoring is a user-friendly monitoring User Interface that is not only for the hardcore-basis guys but only for us mortals. Now Solman-monitoring views can be used by business and technical people both.

Solman reporting is based on Solman BW and Solman BW infocubes. If you feel like the BW-tools for creating new Solman-reports are somewhat old school or takes too much time there is an option available. We prefer BusinessObjects whenever it is available in customer landscape. BO gives you better tools and pixel perfect graphics to create nice looking and easy to use reports with customer specific flexible KPI’s. In our experience this has been also a faster (cheaper for customer) way to create Solman-reports. Customers can also get more value on their investment to the BO licenses and hardware.

Everything today must be mobile, unwired, free from your physical location and always available. You can put Solman monitoring into your pocket and onto your managers desktop. Monitoring is running 24/7 but you are not at the office or at your laptop 24/7. Mobility in monitoring makes it possible to react to your business critical incidents in your landscape no matter where you are. Solman dashboards give a detailed overview about your SAP landscape. You can configure these dashboards to match just what your manager wants to see, KPI-indicators, availability, SLA-information etc.
Just to end my blog I have an interesting formula for the future. Formula 1 is Solman+BO+Mobile+HANA=X

What do you get when you combine 4 great state-of-the-art SAP products?

We combined Solman with BO and then with BO Mobile and then boosted all this with HANA. What did we get? A Roadrunner-fast system monitoring that looks sweet like a candy and its’ on your fingertips anytime anywhere. If this sounds impossible, we can let you try it.

 

More information about Solman, contact ari.varjonen@bilot.fi


18.01.2013 / News Team

Bilot ja suomalainen ohjelmistotalo Contribyte Oy ovat sopineet yhteistyöstä koskien Contribyten Asset Browser –tuotteen myyntiä, toimituksia ja tukipalveluita. Yhteistyön taustalla on yhteinen halu palvella molempien nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita entistä laajemmin.

Contribyte Asset Browser tuo eri järjestelmiin siiloutuneen tiedon loppukäyttäjille Microsoft SharePoint -portaalinäkymään hyödyntäen samalla asiakkaiden olemassaolevia alustainvestointeja.

Asset Browser tarjoaa keskitetyn näkymän esimerkiksi toiminnanohjaus-, CRM-, tuotetieto-, sisällönhallinta- ja dokumenttienhallintajärjestelmissä sijaitsevaan tietoon ja dokumentteihin. Tarjoamalla henkilöstölle Asset Browserin tyyppisiä työntekoa tehostavia ratkaisuja intranetissa voidaan henkilöstöä kannustaa samalla hyödyntämään tehokkaammin myös intranetin perinteisiä  konserniviestinnän, dokumenttienhallinnan ja ryhmätyöskentelyn palveluita.

Bilot ottaa Contribyten ratkaisun osaksi Bilotin sähköisen työympäristön kokonaistarjoomaa: ”Olemme iloisia jo koestetun yhteistyömme virallistamisesta. Bilotin tarjoaman sähköisen työympäristön tarkoituksena on helpottaa loppukäyttäjän arkea tarjoamalla tuttujen Microsoft-käyttöliittymien kautta helppo pääsy operatiivisten ja BI-järjestelmien prosesseihin ja tietoon. Contribyte on vahvaa osaamista omaava ja ketterä toimija, jolla on poikkeuksellisen hyvä käsitys tutkimus- ja tuotekehityksen sekä ohjelmistokehityksen prosesseista ja työvälinetarpeista. Uskommekin yhteistyömme hyödyttävän erityisesti tuotekehitysorganisaatioita, jollaiselle meidän ensimmäinen yhteinen jo alkanut projektimmekin suuntautuu”, sanoo Bilot Conceptin toimitusjohtaja Ismo Piispa.

Contribyte valitsi kumppanikseen Bilotin tämän monipuolisen SAP- ja Microsoft –ratkaisuosaamisen takia. Bilotilla on merkittävä jalansija suurten ja keskisuurten yritysten SAP- ja Microsoft SharePoint –kehityshankkeissa sekä ympäristöjen jatkuvassa ylläpidossa ja jatkokehittämisessä. ”Bilotin strategia ja omistautuminen tuotteemme kannalta relevantteihin teknologioihin ja palvelumuotoihin täydentää loistavasti meidän toimituskykyämme ja kokonaistarjontaamme. Näen että saamme yhdessä luotua sekä olemassaolevaa että potentiaalista asiakaskuntaa kiinnostavan paketin.”, toteaa Contribyten toimitusjohtaja Lasse Mikkonen.

”Tarjota yritysjärjestelmien parempaa käytettävyyttä on yksi Bilotin tärkeimmistä arvolupauksista. Contribyten ratkaisut vahvistavat entisestään kyvykkyytäämme tällä saralla ja Asset Browserilla on asiakkaidemme kannalta todella kiinnostava paikka meidän kokonaisportfoliossa. Kumppanuus on lähtenyt luontevasti käyntiin ja kulkee reippain askelin eteenpäin. Odotamme innolla ensimmäisten yhteisten asiakkaidemme palautetta” jatkaa Bilot-konsernin toimitusjohtaja Mika Tanner.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja
Ismo Piispa
Bilot Concept Oy
+358 (0)50 301 2514          

Toimitusjohtaja
Mika Tanner
Bilot Oy
+358 (0)40 544 0477

Toimitusjohtaja
Lasse Mikkonen
Contribyte Oy
+358 (0)40 543 9845

Bilot on asiakassuuntautunut ja innovatiivinen IT- palveluyritys. Haluamme edistää asiakkaidemme liiketoimintasovellusten käytettävyyttä, parantaa liiketoimintaprosesseja sekä tehostaa päätöksentekoprosessia tukevaa tiedonkulkua. Bilotin perustivat vuonna 2005 alan johtavat asiantuntijat – olemme uranuurtaja uusien SAP- ja Microsoft-ratkaisuihin perustuvien sovellusten kehittämisessä ja niiden ensiluokkaisessa käyttöönotossa. Vuonna 2012 Bilotin liikevaihto oli noin 11 miljoonaa euroa. Työntekijöitä yrityksessä on noin 90.

Contribyte Oy on prosessi-  ja tuotekehityksen osaaja sekä hajaantuneen tuotetiedon asiantuntija. Autamme asiakkaitamme kehittämään ohjelmisto- ja kehitysprosesseja sekä parantamaan tiedon käytettävyyttä. Päätavoitteemme on varmistaa, että asiakkaillamme on parhaat mahdolliset työkalut tehokkaiden toimintamallien tukena.

Contribyte Oy on riippumaton, vuonna 2006 perustettu, kasvava ja kannattava konsulttiyritys, joka työllistää noin 20 asiantuntijaa. Yrityksen pääkonttori on Helsingissä, mutta toimimme joustavasti koko maassa.

www.contribyte.fi

www.assetbrowser.fi


14.01.2013 / Mika Tanner

Those companies whose fiscal year equals the calendar year have had their budgets most likely confirmed for a while now and are soon kicking off their new year. How will the year eventually unfold?

According to Chinese horoscope, 2013 is the year of the snake which entails some interesting omen, prediction and beliefs that I hope will prevail also here in our hemisphere. Ancient Chinese wisdom says that a snake in the house is good omen as it means the family will not starve. People born in the year of the snake are intelligent and wise – they are great mediators at doing business. Word of caution is also in place – one should control spending and use ones talents wisely.

In the business world of our hemisphere, it is unlikely the Chinese horoscope and its predictions have been the basis for 2013 budgets and guidance. The assumptions and game plan will have striking resemblance nevertheless.

What comes to the economic conditions in Finland, the Ministry of Finance expects in both the 2013 Budget as well as the latest Economic Bulletin that market conditions will remain challenging for the year. GDP growth is forecast to be 0,5% and in 2014 only 1,7%. This is low indeed, but finally the projection and trend is positive. The ministry and associated public instances are putting in place structural reforms to accelerate growth. Expectation is that private spending will decrease year-on-year and as to talents, at least the public sector is giving more latitude for investing in R&D.

In the private sector we operate under the same overcast conditions. The competitive environment will be tougher than ever and this will be amplified with caution caused by flat-line demand. All investments are scrutinized and only those with certain returns and preferably within one fiscal year are easier to get approved. Purchasing processes have become more scientific and justification for purchases will be sought after from more decision making instances than before. In the public sector this has been the case already (although there are finally now signs of more sane development). Although is little evidence that markets are recovering very quickly, there is a growing appetite for positive signs to improve the bleak mood. Not all of these signs are visible to the naked eye.

But indeed there are positive signs in the market, especially for software and other ICT solutions. And harsh conditions, like those of today, typically fuel innovation. In these days of cost consciousness, control, seeking efficiencies, automating processes, driving down costs per unit, improving process visibility, improving planning, endorsing cross-company networking etc. there is a clear need for adopting new solutions. If you cannot expect to drive top-line revenues, then you need to renovate the downstairs of your profit and loss account. There is also a growing demand for alternatives what comes to competitive services, agile delivery and wise spending.

Buyers are much more cost/quality conscious and avert risk whenever possible. CEOs will listen to suggestions which improve customer satisfaction, customer retention and customer profitability, CFOs will listen to investment proposals which switch CAPEX to OPEX, improve financial planning and number credibility, CIOs will listen to any low-risk proposition that resonates well with what the CEO and CFO hear.

The year of the snake is therefore indeed one where wise use of talent will pay off. It will not be an easy year from a financial or commercial perspective, but we will need to position ourselves differently. We need to listen more carefully to our masters in the market and encourage them also to listen to what we have to say.


14.01.2013 / News Team

Bilot Oy:n hallitus on nimittänyt MMM, MBA Mika Tannerin Bilot Oy konsernin toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2013.

Mika Tanner (43) aloitti Bilot Consulting Oy:n toimitusjohtajana 1.4.2011 vastaten Bilotin SAP liiketoiminnasta.   Mikan luotsatessa Bilot Consulting Oy:tä pian kaksi vuotta, yhtiö on jatkanut vahvaa kasvua, tehnyt merkittäviä teknologia-aluevaltauksia ja vankistanut edelläkävijän asemaansa Suomen markkinoilla yhtenä alansa keskeisimmistä toimijoista.

Uuden nimityksen myötä Tannerin vastuulle siirtyvät muutkin tytäryhtiöksi organisoitujen liiketoimintayksiköiden kokonaisohjaus ja niiden yhteiset tukipalvelut.  Mika jatkaa edelleen myös Bilot Consulting Oy:n toimitusjohtajana samoin kuin Ismo Piispa Bilot Concept Oyn toimitusjohtajana.

”Mikan nimittäminen vastaamaan konsernista oli luonteva askel yhtiön elinkaarella. Bilotin konserniyhtiöt ovat jatkaneet itsenäistä kasvuaan.  Nyt oli selkeä tarve vahvistaa myös koko yritysryhmän yhteistä johtamista, ja siirtyä ohjaamaan kokonaisuutta myös yhtenä Bilotina.   Haluamme näin varmistaa, että pystymme kasvun jatkuessakin säilyttämään menestyksemme tärkeimmän perustan – asiakkaittemme tyytyväisyyden osaamiseemme ja palvelun laatuun sekä maineemme erinomaisena työpaikkana, vakuuttaa Reino Pekkala, Bilot Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Tämä organisaatiomuutos ja siihen liittyvät harmonisointitoimet mahdollistavat tehokkaammat ja selkeämmät toimitus- ja palvelumallit. Olemme nyt noin 100 hengen organisaatio ja meiltä odotetaan kykyä hoitaa isojakin asiakkuuksia ja toimituksia yhtenä vastuullisena toimittajana.”

”Päivittäinen työnkuvani ei käytännössä paljoakaan tule muuttumaan,  mutta tämä selkeyttää Bilotin johtamisrakennetta ja -vastuita ja tuo tullessaan synergiahyötyjä eri liiketoimintojen välille.” toteaa Mika Tanner. ”Bilot on yhä relevantimpi kumppani kaikenkokoisille asiakkaillemme. Meidän ratkaisuportfolio on tuore ja kiinnostava. Olemme osoittaneet kyvykkyytemme tarjota parempia ratkaisuja ja markkinoiden parasta asiakaskokemusta”, Tanner jatkaa.