Antti Ollikainen

Älliä ristiinmyyntiin, osa 2

16.06.2014

Tämä blogi on ristiinmyynnistä kertovan kolmiosaisen blogisarjan viimeinen osa. Ensimmäisessä osassa Ville Niemijärvi osoitti konkreettisten esimerkkien avulla, kuinka rempallaan verkkokauppojen ristiinmyynti heikoimmillaan voi olla. Toisessa osassa Lasse Liukkonen ja Antti Ollikainen lähestyivät ristiinmyynnin haastetta ostoskorianalyysin kautta. Tässä osassa…

Read more

Näin tunnistat kampanjan vaikutuksen myyntiin aikasarja-analyysillä

13.03.2014

Moni yritys pohtii, mikä on sen markkinointiponnistelujen vaikutus myyntiin. Kysymyksen ratkaisemisella on suuri arvo, koska tehottomista kampanjoista haluttaisiin luopua ja tehokkaisiin panostaa lisää. Tässä esitellään kaksi yleisesti käytössä olevaa tekniikkaa kampanjan vaikutuksen arviointiin sekä näytetään, kuinka harhaan ne voivat johtaa…

Read more

Kernel-estimointi: voiko mittausvirheen lisääminen parantaa mittauksen tarkkuutta?

25.02.2014

Käsi ylös kaikki, joiden mielestä mittaukseen lisätty mittausvirhe heikentää mittauksen tarkkuutta. Melko monen käsi varmaankin nousi? Mutta tehdäänpä seuraavaksi pieni ajatusleikki: oletetaan vaaka, joka kyllä havaitsee henkilön tarkan painon, mutta näytön tarkkuus estää kilogrammaa tarkemman lukeman näyttämisen. Oletetaan edelleen, että…

Read more

Älliä ristiinmyyntiin, osa 1

13.12.2013

Ristiinmyynti on astetta haastavampi taiteenlaji kuin uusmyynti. Miksi? Koska lisää myytäessä on huomioitava myös se, millainen tuote asiakkaalla on jo ennestään. Parhaimmillaan tämä on arvokasta lisäinformaatiota, mutta huonoimmillaan uuden tuotteen myyminen johtaa vanhan tuotteen ostamatta jättämiseen. Tietenkin jos asetelma on…

Read more

Analytiikan TOP 6 sudenkuopat

29.11.2013

Analytiikan menestyksekkäässä käytössä liiketoiminnan ohjaajana piilee lukuisia haasteita, joista yllättävän harva liittyy itse analytiikan tekniseen toteuttamiseen. Analyyttiselle tekemiselle esitetyt kunnianhimoiset ROI-laskelmat eivät toteudu, koska analytiikkaa hyödyntävien organisaatioiden toiminta ja koordinointi on puutteellisesta. Tässä käydään läpi top 6 isointa sudenkuoppaa karkeassa…

Read more

RapidMiner:in, SASin ja SQL Serverin analytiikkatyökalujen vertailu

15.11.2013

SASia on pitkään pidetty ”the” analytiikkatalona, jonka pitkää kokemusta ja kattavaa analytiikkanäkemystä on ollut vaikea päihittää. Nyt kuitenkin Dortmundista kisaan ilmoittautuu RapidMiner, joka on jo ennestään ollut KDNuggetsin mukaan maailman eniten käytetty analytiikkaohjelmisto. RapidMiner on päättänyt tallata suoraan SASin varpaille…

Read more

Mitä on matemaattinen optimointi?

11.10.2013

Matemaattista optimointia voisi osuvimmin kutsua parhaan ratkaisun etsimiseksi tilanteessa, jossa etsimiseen kohdistuu yksi tai useampia rajoitteita. Monet esitykset aiheesta ovat melko teknisiä, joten tässä aihetta lähestytään esimerkkien voimin. Yhtälömuotoisesti ratkeava (formaali) matemaattinen optimointi Pörssissä käydään kauppaa tuotteella X. Kutsukaamme sitä…

Read more