Ilpo Järvinen

Azure Databricks AI- ja ETL-työkaluna

29.08.2019

Tämä kirjoitus keskittyy Databricksin käytettävyyteen erityisesti Microsoftin Azure-pilviympäristössä.   Moni Microsoft Azuren pilvilpalveluja käyttänyt on saattanut törmätä Azure Databricksiin. Databricks onkin kovassa nosteessa. Yhtenä syynä tähän on juuri Databricksin integroituminen osaksi Azure-pilviympäristöä. Tässä kirjoituksessa selvennän, mikä rooli Databricksillä on AI-…

Read more