Toni Haapakoski

Array

Close the gap between Operational and Financial planning

30.09.2019

My past experience from over 20 financial and operational planning projects in Finland has shown that driver-based planning created by different business functions is rarely used to full extent. Most commonly, revenue is recognized from sales volume and sales price.

Read more

Yritysarkkitehtuuri nollasta sataan kolmessa kuukaudessa

20.09.2019

Yritysarkkitehtuurille (eng. Enterprise Architecture, EA) on olemassa useita määritelmiä ja painotuksia, mutta pohjimmiltaan kyseessä on kokonaisvaltainen näkemys liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisesta liiketoimintaprosessien, datan, tietojärjestelmien ja IT infrastruktuurin yhteen sitomisen kautta. Sain keväällä toimeksiannon eräältä asiakkaaltamme suunnitella heidän yritysarkkitehtuurinsa kolmessa kuukaudessa.

Read more

Budjetointi – turhaa kallista työtä vai lisäarvoa yrityksen ohjaamiseen?

25.10.2013

Näin syksyisin yrityksissä käynnistyvät vuotuiset budjetointikierrokset. Perinteisesti myynti laatii myyntibudjettinsa ja muut yksiköt laativat kulubudjettinsa. Budjettien valmistuttua ne menevät hyväksyttäviksi johtoryhmälle ja hallitukselle. Varsin usein käy niin, että ehdotetut luvut eivät tule hyväksytyiksi, koska joko myyntibudjetti on liian pieni tai…

Read more