Tekoäly tutuksi koulutus- reality check tekoälyn todellisiin kykyihin

30.10.2019

Koneoppimis- ja tekoälyratkaisut yleistyvät vauhdilla kaikilla toimialoilla. Sekä yksityisellä että julkisella puolella on herätty tähän ”vallankumoukseen”, joka näkyy tahtotilana investoida merkittävästi alan ratkaisujen kehittämiseen. Yritykset näkevät tekoälyn ohittamattomana kilpailutekijänä ja julkinen puoli arvelee kurovansa kestävyysvajetta umpeen sen avulla.

Useimille meistä tekoäly ja koneoppiminen on kuitenkin uutisia itseajavista autoista, älykkäistä peleistä, kuvantunnistuksesta tai kuinka tekoäly vie työpaikat ja murskaa ihmiskunnan.

Tässä koulutuksessa tehdään ns. reality check tekoälyn todellisiin kykyihin nyt ja lähivuosina. Samalla käydään lävitse, että mihin tekoälyn kehittäminen perustuu ja miten käytännössä tehdään koneoppimismalleja.

Koulutus sopii kaikille tekoälystä ja koneoppimisesta kiinnostuneille. Taustaa matematiikasta, tilastotieteestä tai ohjelmoinnista ei tarvita. Koulutus ei myöskään tee kenestäkään tekoälymestaria, mutta saattaa antaa kipinän lähteä ehkä maailman mielenkiintoisimmalle urapolulle. Suurimmalle osalle osallistujista hyötynä on ymmärtää tekoälyn mahdollisuudet ja miten se käytännössä toimii.
Koulutuksen jälkeen tiedät tekoälystä ja koneoppimisesta enemmän kuin 99.5%:ia ihmiskunnasta. 

Koulutuspäivät:

 • Helsinki 30. - 31.10.2019
 • Yrityskohtaiset kurssit sopimuksen mukaan

Kurssin voi tilata yrityskohtaisesti yksi- tai kaksipäiväisenä. Pidempi kurssi toimii paremmin silloin, kun osallistujat haluavat jatkaa itsenäisesti koneoppimismallien parissa koulutuksen jälkeen. Se siis sisältää enemmän harjoittelua.

Ensimmäisen päivän sisältö

 • Mitä on koneoppiminen ja tekoäly?
 • Käytännön esimerkkejä ja kokemuksia aihealueen ratkaisuista
 • Koneoppimisen peruskonseptit, esim.
  • ratkaistavan haasteen (liiketoimintaongelman) määrittely
  • supervised / unsupervised / reinforcement learning
  • eri tyyppiset ennusteongelmat (regression, classification)
  • training / testing / validation datajaottelu
  • ennustemallien ylisovitus, ristiinvalidointi, …
  • katsaus menetelmiin (random forest, neural network / deep learning, gradient boosted trees..)
 • Datan jalostus koneoppimiseen soveltuvaksi
  • datan rakenne ja formaatti
  • data-analyysin suorittaminen
  • datan visualisointi
  • datan muunnokset (esim. normalisointi, stadardisointi)
  • datan jalostaminen ja rikastaminen
 • Hands-on harjoitukset RapidMinerilla (ilmaisversio)
  • datan sisäänluku ja esikäsittely
  • aineiston visualisointi
  • korrelaatioiden tutkiminen aineistosta
  • aineiston valmistelu ja jakaminen osiin
  • yksinkertaisten ennustemallien muodostus eri menetelmillä (esim. random forest ja deep learning)
  • yksinkertaisten klusterointimallien muodostus eri mentelmillä (esim. K-means, K-medoids)
  • muuttujien valinnan toteutus
  • ristiinvalidoinnin toteutus
  • tulosten tulkinta
 • Yhteenveto päivästä

Koulutettavien lähtötasosta ja nopeudesta riippuen päivän sisältöä voidaan supistaa ja keskittyä tietyille osa-alueille.

Toisen päivän sisältö

 • Harjoitustyö 1 + läpikäynti (classification -luokitteluongelman ennustaminen)
 • Harjoitustyö 2 + läpikäynti (regressio -ennusteongelman ennustaminen)
 • Harjoitustyö 3 + läpikäynti (klusterointi – datan klusterointi/segmentointi keskenään samankaltaisiin ryhmiin)

Toinen päivä on siis kokonaan varattu harjoitustöille ja keskusteluille. Kouluttaja tai kouluttajat ovat jatkuvasti paikalla auttamassa eteenpäin tehtävissä, mutta eivät tarjoamassa valmiita ratkaisuja.

Koulutus eri versioineen on vedetty lävitse n. 30 kertaa kahden vuoden aikana. Asiakaskunta on pääasiassa koostunut eri sektoreilta  (esim. rahoitus, teollisuus, tietoliikenne, ohjelmistojen kehitys) olevista yrityksistä. 

Kouluttaja:

Lasse Ruokolainen / Lasse Liukkonen

Hinta

1 päivä 590 €
2 päivää 980 €
+ ALV hinta sisältää kahvit ja lounaat.
Ilmoittautuminen on sitova.
Mikäli tapahtumaan ilmoittautunut henkilö on estynyt osallistumasta, osallistujan voi vaihtaa ilmoittamalla siitä järjestäjälle.
Alle viikkoa ennen tapahtuman päivämäärää tehdyistä peruutuksista perimme 50 % osallistumismaksusta.
Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan tapahtumapäivänä, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Yrityskohtaiset kurssit:

Ota yhteyttä Tiaan ja pyydä kurssiesite hintoineen eri vaihtoehdoista.
tia.rautio@bilot.fi
+358 40 594 0069

Kommentteja

”Innostava ja selkeä pläjäys, jonka jälkeen tekniikat ja ohjelmien erot selvisivät”

”Hyvä ilmapiiri, keskusteleva ote ja käytännön esimerkit”

”Vauhti oli itselle hieman liian nopea..”

”Realistinen näkymä ja ote aiheeseen”

 

Yhteistyökumppanimme Ari Hovin kurssitarjonta:

https://www.arihovi.com/kurssilista/

Details

Date: 8:00 - 16:00 30.10.2019

All incoming events

23.10.2019
Bilot ja SAP FutureCustomer Experience, Sales & Marketing -tapahtumassa
30.10.2019
Tekoäly tutuksi koulutus- reality check tekoälyn todellisiin kykyihin
31.10.2019
Bilotin tuparit!
20.11.2019
Python for Data Science: Datan käsittely ja koneoppimisen perusteet
05.12.2019
Datasta liiketoimintaa

Venue

Porkkalankatu 22 A
00180 Helsinki, Finland

Past events

12.09.2019
BilotGo.ai 2019
04.09.2019
Bilot och SAP på FutureCustomer Experience, Sales & Marketing