21.08.2019 / Tia Rautio

R-ohjelma (lyhyesti R) on Pythonin ohella suosituin koneoppimisen ja tilastollisen mallintamisen ohjelmisto. Avoimen lähdekoodin tuotteena R ei vaadi lisenssihankintoja ja päivittyy nopeasti uusien menetelmien osalta. R:n suosio ei ole mennyt kaupallisiltakaan analytiikkaohjelmistoilta ohitse ja niihin onkin rakennettu lähes poikkeuksetta R-integraatiot.

Koulutuksessa opit käyttämään R-kieltä ja pystyt jatkamaan opiskelua itsenäisesti eteenpäin. Pääset tekemään ennuste- ja segmentointimalleja tilasto- ja koneoppimismenetelmillä
Kaupalliset analytiikkaohjelmistot tukevat R:ää, jolla voi tehdä monimutkaisemmat ja ohjelmalliset mallinnukset ja R-kirjastot päivittyvät aktiivisesti ja pysyvät ajan hermolla eri menetelmien suhteen.

Koulutuspäivät:

 • Helsinki 21.-22-8. 2019
 • Yrityskohtaiset kurssit sopimuksen mukaan

Ensimmäisen päivän sisältö

 • R-ohjelman perusteet
 • Funktiot ja kirjastot
 • Datarakenteet
 • Indeksointi ja datan hallinta
 • Visualisointi
 • Kontrollirakenteet
 • Funktion kirjoittaminen

Toisen päivän sisältö

 • Datan lukeminen eri lähteistä
 • Datan yhdisteleminen
 • Apply-funktiot
 • Ennustavan analytiikan perusteet

Kouluttaja:

Lasse Ruokolainen / Lasse Liukkonen

Hinta:

2 päivää 980 € + ALV hinta sisältää kahvit ja lounaat.
Ilmoittautuminen on sitova.
Mikäli tapahtumaan ilmoittautunut henkilö on estynyt osallistumasta, osallistujan voi vaihtaa ilmoittamalla siitä järjestäjälle.
Alle viikkoa ennen tapahtuman päivämäärää tehdyistä peruutuksista perimme 50 % osallistumismaksusta.
Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan tapahtumapäivänä, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Yrityskohtaiset kurssit:

Ota yhteyttä Tiaan ja pyydä kurssiesite hintoineen eri vaihtoehdoista.
tia.rautio@bilot.fi
+358 40 594 0069

 

Kommentteja:

”Olimme pari päivää R-kielen kurssilla Jyväskylässä ja kurssi oli todella hyvä. Voisi jopa sanoa, että paras ”koodauskurssi” missä olen ollut. "

”Ymmärrän paremmin mihin kaikkeen R pystyy, tai mihin se ei niin hyvin sovellu”

”Paljon iloisia onnistumisen elämyksiä”

”Tiivis paketti R:stä, sai hyvän yleiskuvan”

”Mielenkiintoisia harjoituksia”

”Kouluttaja oli hyvin asiantunteva”

 

Yhteistyökumppanimme Ari Hovin kurssitarjonta:

https://www.arihovi.com/kurssilista/


16.07.2019 / Jędrzej Furmann

Język R rozwija się coraz szybciej. Niegdyś służący wyłącznie statystykom, obecnie znajdujący coraz szersze zastosowania w wielu dziedzinach. O sile tego języka stanowi ponad 14 tysięcy pakietów dostępnych w repozytorium CRAN, służących do najrozmaitszych celów – a przecież są jeszcze pakiety udostępniane przez inne repozytoria. CRAN codziennie uzupełniany jest o kilka/kilkanaście nowych pozycji i nie sposób jest poznać je wszystkie.

Każdy użytkownik programu R powinien mieć świadomość, że choć najpopularniejsze narzędzia używane na co dzień wystarczają do przygotowania większości potrzebnych rozwiązań, to raz po raz przydaje się zajrzeć głębiej w poszukiwaniu ułatwiających życie pakietów. Dzieje się to zwłaszcza przy wizualizacji danych. Standardowy pakiet ggplot2 ma wiele przydatnych funkcji, ale jak każde jednolite w formie rozwiązanie, niesie też za sobą pewne ograniczenia. Dlatego przyjrzyjmy się kilku innym możliwościom, jakie R daje nam w zakresie wizualizacji.

Cowplot

Pakiet cowplot, jak wiele innych służących do wizualizacji danych, jest dodatkiem do ggplot2. Niesie on ze sobą trzy podstawowe funkcjonalności: pozwala przedstawiać wykresy na białym tle, bez charakterystycznej dla pakietu-matki szarości, ułatwia aranżowanie kilku wykresów w siatkę, jak również posiada funkcję ggdraw, służącą do nakładania rysunków na istniejącą wizualizację. Warto zaznaczyć, że ggdraw ma parametr alpha, dzięki czemu możemy łatwo nałożyć na wykres znak wodny.

 

Cowplot sample

O ile kolor tła jest zazwyczaj kwestią przyzwyczajeń, to już ułatwienia w tworzeniu oraz labelowaniu siatek z wykresów są bardzo przydatne, a służąca do tego celu funkcja plot_grid() – dość rozbudowana. Szczegółowe informacje na jej temat można znaleźć w dokumentacji CRAN.

Highcharter

Do wykresów interaktywnych w R używa się przede wszystkim plotly, ale naturalnie nie jest to jedyne dostępne źródło. Aby w prosty sposób tworzyć ciekawe dynamiczne wizualizacje, można wykorzystać znaną z JavaScript bibliotekę highcharts, która w R nosi nazwę highcharter. Wszystkie znane z klasycznego ggplot2 parametry można ustawić za pomocą jednej funkcji hchart(), a ponadto biblioteka ta ma sporo wbudowanych motywów, które można oczywiście dowolnie customizować.

Istotnym zastosowaniem highchartera jest rysowanie interaktywnych szeregów czasowych, szczególnie przydatnych do obrazowania sytuacji na rynkach finansowych. Kto kiedykolwiek miał styczność z inwestycjami, prawdopodobnie zetknął się z wykresami przygotowanymi właśnie za pomocą highcharts lub jego R-owego odpowiednika.

Highcharter udostępnia również narzędzie highmaps, które – jak nazwa sugeruje – pozwala wizualizować zarówno proste, jak i te bardziej skomplikowane mapy.

Szczegółowe opisy możliwości tego pakietu oraz przykłady są dostępne tutaj.

RColorBrewer

Problemy z odpowiednim dobraniem kolorów do wykresu miewał chyba każdy, kto zajmował się wizualizacją danych. ColorBrewer został stworzony przez dr Cynthię Brewer jako zbiór przykładowych palet kolorów w różnych konwencjach, które dobrze razem komponują się na jednym wykresie. Są tutaj zarówno palety jednobarwne, zmieniające barwę na osi jasne-ciemne, jak i wielokolorowe. Można wygenerować zestawy przyjazne daltonistom, odpowiednie do druku czy o różnym stopniu nasycenia. R zaadaptował to narzędzie na potrzeby pakietu, którego bez problemu użyjemy do wykresów przygotowanych z pomocą innych bibliotek. O tym, jak wykorzystać RColorBrewer w plotly, można przeczytać tutaj.

Standardowe palety składają się z około 10 odcieni, ale funkcja colorRampPalette() pozwala nam rozszerzyć ten zakres również do danych składających się z większej liczby kategorii lub ciągłych.

 

 

RColorBrewer sample
Zrzut ze strony colorbrewer2.org

prettyB

Ostatni omawiany pakiet to nowinka w CRAN i rzecz, która wydaje się uboga, porównując do rozbudowania poprzednich bibliotek, ale paradoksalnie może okazać się przydatna przy szybkim rysowaniu prostych wykresów. Jak można się domyślić, prettyB umożliwia rysowanie wykresów ładniejszych od klasycznych (co swoją drogą wydaje się być ostatnio dość pożądaną opcją) i póki co jest jedynie rozszerzeniem bazowych funkcji R.

Dla porównania poniżej widać najprostsze histogramy (z domyślnymi parametrami) dla tych samych danych, ze zmianą jedynie przy labelach i tytule.

Base graphics in R prettyB graphics R

Cokolwiek robimy w R, warto zawsze rozejrzeć się za ciekawymi bibliotekami. Dotyczy to zwłaszcza strony graficznej, w której zawsze można wymyślić coś atrakcyjnego wizualnie, a przecież to stanowi dużą wartość dla odbiorcy. Kilkanaście tysięcy wciąż ulepszanych bibliotek stwarza nam coraz więcej możliwości, a R powoli staje się coraz bardziej wartościowym językiem, który dawno przestał już być kojarzony wyłącznie z uniwersyteckimi profesorami statystyki.


1.07.2019 / Jędrzej Furmann

Jeszcze kilkanaście, a nawet kilka lat temu o R nie było raczej zbyt głośno. Bazujący na oldschoolowej, proceduralnej składni i mało wydajny program nie był zbyt atrakcyjny jako alternatywa dla innych języków programowania. Szybko okazało się jednak, że ten stworzony w latach ’90 język szybko zyskuje na popularności wraz ze wzrostem zainteresowania rynku specjalnością data science. R stał się łatwo dostępnym środowiskiem służącym analitykom danych, a niekoniecznie programistom. Jaka jest jednak przewaga R nad innymi językami?

Stack Overflow Traffic to programming languages
Porównanie popularności zapytań dotyczących wybranych języków programowania w serwisie Stack Overflow. W wahaniach popularności C widać być może wakacje i okresy egzaminów studenckich 🙂

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że do analizy danych czy uczenia maszynowego R nadaje się równie dobrze jak Python. Te dwa języki stanowią „biblię” data science i absolutną podstawę działania w tych obszarach. W ogólności, cokolwiek na polu data science da się zrobić w R, jest również wykonalne w Pythonie i odwrotnie. R to naturalnie środowisko open source, do którego łatwiej niż gdziekolwiek indziej można dołożyć swoją cegiełkę. Baza R to ponad 14 tysięcy pakietów do najróżniejszych celów – od uproszczeń w składni, przez zbiory otwartych danych, po wizualizację danych czy modele predykcyjne – a liczba bibliotek codziennie rośnie dzięki zaangażowaniu użytkowników. Do każdej z nich istnieje wyczerpująca dokumentacja, dostępna z poziomu RStudio (najczęściej używanego środowiska i kompilatora do R). Język ten jest też bardzo uniwersalny dzięki możliwościom połączenia z innymi językami (C, Java), SQL-owymi bazami danych (szczególnie przydatne przy działaniu na dużych zbiorach, gdzie nie trzeba ich importować do R) czy narzędziom do big data, jak Spark albo Hadoop.

Zastosowania R

Odkąd w R stworzono pakiet dplyr, możemy bardzo szybko i łatwo kształtować swoje zbiory danych i wyłuskiwać z nich potrzebne informacje. dplyr pozwala przetworzyć dane w formie łańcucha kodu, dzięki czemu proces ten jest szybki i czytelny. Pakiet ten jest częścią większej biblioteki tidyverse, gromadzącej pakiety służące do szybkiego przetwarzania danych – oprócz dplyr znajdziemy tam na przykład readr, bibliotekę ułatwiającą pobieranie danych bez potrzeby konwersji znaków do czynników, czy ggplot2, ogromne narzędzie do przedstawiania najróżniejszych wykresów. Poniżej przykładowy kod, dla każdego gatunku w tabeli starwars obliczający jego średnia masę oraz liczebność grupy – czytelne, prawda?

starwars %>%
  group_by(species) %>%
  summarise(
    n = n(),
    mass = mean(mass, na.rm = TRUE)
  ) %>%
  filter(n > 1,
         mass > 50)

## # A tibble: 8 x 3
##   species      n  mass
##   <chr>    <int> <dbl>
## 1 Droid        5  69.8
## 2 Gungan       3  74  
## 3 Human       35  82.8
## 4 Kaminoan     2  88  
## 5 Mirialan     2  53.1
## 6 Twi'lek      2  55  
## 7 Wookiee      2 124  
## 8 Zabrak       2  80

Ponieważ aktywną społeczność użytkowników R tworzą w dużej mierze statystycy, R można używać do dowolnych metod analizy statystycznej. Czy to randomizacje, testowanie hipotez, analiza wariancji/regresji, szeregi czasowe czy analiza przeżycia, bez problemu znajdziemy odpowiednie funkcje w podstawowej wersji R lub w bibliotekach. Coraz silniejsze w R stają się jednak narzędzia do uczenia maszynowego, co niegdyś było bardziej domeną Pythona. Oprócz funkcji do samego zbudowania modelu i predykcji – niezależnie czy mówimy o regresji logistycznej, drzewach decyzyjnych, klasyfikacji, czy o ewaluacji wyniku - istnieje też szereg algorytmów pomocniczych, jak np. MICE (algorytm uzupełniający brakujące dane w tabeli) czy PCA (redukcja wymiaru).

Czysty kod generowany w RStudio niespecjalnie nadaje się do prezentacji szerszemu gronu odbiorców, ale z pomocą RMarkdown i Shiny bez problemu można pokazać wyniki swojej pracy. Pierwsze z tych narzędzi służy do generowania czytelnych raportów, w których można pokazać „wyczyszczone” wyniki i wykresy bez kodu, natomiast Shiny buduje aplikacje webowe.

Shiny web app
Przykładowa aplikacja Shiny: wykres ocen wybranych filmów.

Łatwość importowania, przetwarzania, wizualizacji i analizy danych, a następnie budowania modelu i prezentowania wyników sprawia, że data science jest łatwiejsze i przyjemniejsze dzięki R. A skoro przez wielu to właśnie ta profesja jest wskazywana jako najbardziej przyszłościowa, to wydaje się, że R może szybko dołączyć do kanonu IT.

 


10.06.2019 / Lasse Ruokolainen

R:n Visualisointipakettien vertailua

Olen aina ollut hyvin visuaalinen persoona. Piirtäminen, maalaaminen ym. taiteilu oli pitkään hyvinkin aktiivinen osa elämää. Sitten kävi silleen vanhanaikaisesti, että työt ja perhe ns. poistivat vaapaa-ajan ongelmat; valitettavasti aika vähän tulee piirreltyä mitään analogisilla visualisointivälineillä. Vaikka näkökin on tasaisesti heikentynyt, ei visuaalinen silmä ole kuitenkaan vallan ummistunut. Kun vielä istuin työaikana yliopistolla, saatoin kuluttaa päiväkausia julkaisugrafiikoiden/presentaatioiden hiomiseen.

Aluksi käytin grafiikan tuottamiseen ihan spesifejä visualisointiohjelmia, mutta jossain vaiheessa tajusin ettei hommassa ollut mitään järkeä. Sen sijaan että muuttaisin jotain viivan paksuuksia kymmenennen kerran käsin, hoituisivat muutokset paljon näppärämmin jos graafikan muodostus tapahtuisi koodilla. Tuohon aikaan työskentelin enimmäkseen Matlabilla, mutta myös R:llä alkoi pikkuhiljaa syntyä siedettävää kuvamateriaalia. Niin sanotun base-R grafiikasta olen hyvin pitkälti jo luopunut, sillä modernit visualisointikirjastot tarjoavat paljon tyydyttävämpää jälkeä, ennen kaikkea vähemmällä vaivalla.

Nykyään laajasti käytetyistä high-level grafiikkakirjastoista helppokäyttöisin on ggplot2, jota myös itse olen käyttänyt selvästi eniten. ggplot:illa kuvien tuottaminen muistuttaa kuvankäsittelyä, siten että kuvaobjektiin voi käytännössä loputtomasti lisätä uusia, kuvan ominaisuuksia muuttavia kerroksia. Base-R grafiikan tapaan ggplot2 kuvat ovat staattisia, joskin molempiin on saatavissa reaktiivisuutta shiny paketin avulla. Yhtenä oikotienä voi myös käyttää
ggviz -pakettia, joka piilottaa käyttäjältä suuren osan shiny-toiminnallisuuden vaatimasta koodista.

Puhtaasti R:lle kirjoitettujen grafiikkapakettien lisäksi on myös olemassa JavaScript:llä toteutettuja, vahvasti interaktiivisia visualisointityökaluja, joihin on olemassa R-API. Tähän kategoriaan kuuluvat esim. highcharter, plotly ja dygraphs. Näillä paketeilla saa aikaan mahtavaa jälkeä, kunhan ensin opettelee miten syntaksi toimii. Lisääntynyt toiminnallisuus tuo väkisinkin mukanaan oppimishaasteen, eikä ongelmiin löydy vielä apuja välttämättä kovin helposti. Tämä ongelma voi toki hyvinkin korjaantua ajan kanssa, mutta se riippuu pitkälti käyttäjien aktiivisuudesta ja halusta ottaa näitä työkaluja haltuun.

Katsotaan seuraavaksi miten saman kuvan tuottaminen (ainakin osapuilleen) onnistuu eri kirjastoilla. Käytän esimerkkinä R:n datasets -paketista löytyvää UKLungDeaths aikasarja-aineistoa, jossa on tilastoituna Iso-Britannian keuhkotautikuolemat kuukausittain vuosina 1974–1979, erikseen kummallekin sukupuolelle. Osa paketeista toimii hienosti aikasarjaobjektien kanssa, mutta esim. ggplot2 käyttää data.frame formaatissa olevaa dataa:

require(zoo)
lungDeaths = cbind(mdeaths, fdeaths)
df = data.frame(time = zoo::as.Date(as.yearmon(time(lungDeaths))),
        Male = lungDeaths[,'mdeaths'],
        Female = lungDeaths[,'fdeaths'])

 

ggplot2

Aloitetaan itselleni helpoimmasta eli ggplot2:sta, jossa (kuten muissakin tässä käsiteltävissä paketeissa) kuvaan voi lisätä elementtejä joko päivittämällä kuvaobjektia tai ketjuttamalla komentoja. Muista paketeista poiketen (jotka noudattavat magrittr -paketin ketjutusoperaattori-konventiota %>%), ggplot2:ssa elementtejä yhdistellään + -operaattorilla. Laitan kuvaan miesten kuolemat viivalla ja pisteillä sekä naisten kuolemat porrasviivana, siten että viivan alle jäävä alue on väritetty:

require(ggplot2)
require(ggalt)

ggplot(df,aes(time,Male)) + 
 # Male series:
 geom_line(col = bilot_palette[3]) +
 geom_point(shape = 22,
       fill = 'white',
       col = bilot_palette[3]) +
 # Female series:
 geom_ribbon(aes(ymin = 0, ymax = Female),
       stat="stepribbon",
       fill = bilot_palette[1],
       alpha = 0.2) +
 geom_step(aes(time,Female),
      col = bilot_palette[1]) +
 # Decoration:
 theme_classic() +
 xlab('') + 
 ylab('Number of deaths') +
 ggtitle("Deaths from Lung Disease (UK)")

 

Yksinkertaista ja tyylikästä. Kuvan muotoilua voi helposti säätää theme_x() määrittelyllä (tässä käytin theme_classic teemaa) ja lisää valmiiksi koodattuja teemoja löytyy esim. ggthemr, ggthemes ja ggtech -paketeista. Vaikka interaktiivisuus puuttuu, on kuvan tyylin muokkaaminen mielestäni helppoa ja intuitiivista. Lisäksi, ggplot2:lla tehdyn kuvan saa todella näppärästi muutettua (ainakin osittain) interaktiiviseksi plotly paketin avulla, syöttämällä ggplot -kuvaobjekti ggplotly() -funktiolle.

 

plotly

Plotly ei itse asiassa ole pelkkä visualisointityökalu, vaan laajempi tuote joka mahdollistaa myös web-applikaatioiden tekemisen. Plotly:n dashboard-toiminnallisuus on kuitenkin toteutettu Python:illa. R:ssä plotly -kuvien teko tapahtuu hyvin samalla tavalla kuin ggplot:issa; ensin luodaan kuvaobjekti plot_ly() -funktiolla, antamalla data yhtenä argumenttina. Kuvan muotoilua voi säätää joustavasti, mutta vaikka dokumentaatio on pääsääntöisesti oikein hyvää, eri kuvaelementtien ominaisuuksien hienosäätö saattaa vaatia kärsivällistä selvittelyä.

require(plotly)

plot_ly(df) %>%
 # Male series:
 add_trace(x = ~time,y = ~Male,
      type = 'scatter',
      mode = "markers+lines",
      color = I(bilot_palette[3]),
      marker = list(color = 'white',
             symbol = 'square',
             line = list(
              color = bilot_palette[3],
              width = 1)
             ),
      name = 'Male') %>%
 # Female series:
 add_ribbons(x = ~time,ymin = 0,ymax = ~Female,
       color = I(bilot_palette[1]),
       opacity = 0.5,
       line = list(shape = "hvh"),
       name = 'Female') %>%
 # Decoration:
 layout(title = "Deaths from Lung Disease (UK)",
     xaxis = list(title=''), 
     yaxis = list(title = 'Number of deaths'))

 

 

Lopputuloksena saadaan vähällä vaivalla interaktiivinen kuva, joka näyttää kursoria kuvan päällä liikuteltaessa haluttua dataa halutulla tavalla. Kuvaa voi myös zoomata tai filtteröidä valintatyökaluilla.

 

highcharter

highcharter -paketti on R-käyttöliittymä Highcharts JavaScript kirjastolle. Vaikka Highcharts on todella monipuolinen, sen käyttö R:ssä ei kuitenkaan ole kovin helppoa, varsinkin kun kunnollinen dokumentaatio puuttuu. Olen itse myös aika noviisi tämän paketin käytössä, joten sain aikaiseksi vain osittain vertailukelpoisen kuvan.

require(highcharter)

highchart() %>%
 # Male series:
 hc_add_series_ts(mdeaths, 
          name = "Male",
          color = bilot_palette[3]) %>%
 # Female series:
 hc_add_series_ts(fdeaths, 
          name = "Female",
          color = bilot_palette[1]) %>% 
 # Decoration:
 hc_tooltip(crosshairs = TRUE, 
           borderColor = bilot_palette[4],
           shared = TRUE, 
           borderWidth = 2) %>%
 hc_plotOptions(series = 
          list(step = 'center')) %>%
 hc_title(text = "Monthly Deaths from Lung Diseases in the UK") %>% 
 hc_yAxis(title = list(text='Number of deaths')) %>%
 hc_add_theme(hc_theme_elementary())

 

Myönnettäköön että highcharter ei varsinaisesti pääse näyttämään parhaita puoliaan tässä esimerkissä. Muista paketeista poiketen se nimittäin mahdollistaa ns. porautumisen graafissa datajoukon sisään, mikä tosin vaatii datan strukturointia etukäteen.

 

dygraphs

Viimeisenä listalla on spesifisti aikasarjojen visualisointiin tarkoitettu dygraphs -paketti, joka on todella hyvin dokumentoitu. Syntaksi toimii pääpiirteissään samalla logiikalla kuin muissakin ym. paketeissa. Aikasarjojen tyylin muotoilu on tehty todella helpoksi ja aikajanan zoomaus on toteutettu näyttävästi.

require(dygraphs)

dygraph(lungDeaths, 
    main = "Deaths from Lung Disease (UK)",
    ylab = 'Number of deaths') %>%
 # Male series:
 dySeries("mdeaths", 
      label='Males',
      drawPoints = TRUE, 
      pointShape = "square", 
      pointSize = 5,
      color = bilot_palette[3]) %>%
 # Female series:
 dySeries("fdeaths", 
      label='Females',      
      stepPlot = TRUE, 
      fillGraph = TRUE, 
      strokeWidth = 2,
      color = bilot_palette[1]) %>%
 # Decoration:
 dyOptions(pointSize = 2, 
      drawGrid = F) %>%
 dyCrosshair(direction = 'vertical') %>%
 dyHighlight(highlightCircleSize = 5,
       highlightSeriesOpts = 
        list(strokeWidth = 1)) %>%
 dyRangeSelector(height = 30, 
         strokeColor = "")

 

Johtopäätös

Ainakin omasta mielestäni R on erinomainen visualisointityökalu. Mahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat, ainakin jos taitoa löytyy. Mitä tulee eri pakettien paremmuuteen, olen mieltä. Mitään yleispätevää suositusta en pysty antamaan; sopivin paketti riippuu pitkälti tilanteesta ja tarpeesta. Harvemmin yhden paketin/kirjaston hallinta riittää kattamaan kaikki skenaariot. Pikaiseen kokeiluun ja staattiseen visualisointiin ggplot2 on ehkä paras vaihtoehto. Voin sanoa että dygraphs on ehdottomasti oma valinta aikasarjojen visualisointiin ja interaktiivisiin kuviin käyttäisin varmaan ensisijaisesti plotly:ä.


3.05.2019 / Lasse Ruokolainen

Dataa putkeen, käärmettä pyssyyn?

R vastaan Python vol. 2

 

Kirjoitin alkuvuodesta pohdiskelua R:n ja Python:in eroista. Tuolloin vertailin pintapuolisesti molempien kielien datan muokkaustoiminnallisuutta. Molemmat ovat tässä tehtävässä todella hyviä. Vaikka R:ssä on mielestäni viety datan muokkaus, käsittely ja visualisointi toiminnallisesti selvästi pidemmälle tidyverse kokonaisuudella, väitän että Python:issa datan puljaus on laskennallisesti tehokkaampaa. Lisäksi Python:issa on mahdollista hyvin helposti käsitellä isoja datoja iteratiivisesti, mikä ei R:ssä oikein luonnistu.

Ajattelin nyt palata tähän kielikysymykseen vähän syvällisemmin, vertailemalla miten helposti/hyvin näillä kielillä saa toteutettua “automatisoidun” datan esikäsittely-/mallinnusputken. Tällä putkella tarkoitan modulaarista objektia, joka voidaan parametrisoida datalla ja soveltaa tarvittaessa myöhemmin testauksessa/tuotannossa. R:ssä tähän tarkoitukseen on olemassa recipes niminen paketti. Python:issa taas homma pitäisi hoitua sklearn kirjaston pipeline moduulilla.

Tämä kirjoitus, koodeineen ja tuloksineen päivineen on toteutettu R-Studio:ssa, missä on helposti mahdollista käyttää sekä R:ää että Python:ia samassa istunnossa. Tässä kohtaa lukija tyypillisesti vetää herneen nenään, kun helpoksi kehuttua toiminnallisuutta ei avata sen enempää. Siksipä kerronkin tässä heti alkuun miten homma toimii. Olettaen että koneelta löytyy Python/Anaconda asennus, R-Studio:ssa avataan uusi R Notebook, jonka alkuun luodaan ns. setup-blokki; lisätään vain tavallisen {r} blokkiin sana setup, {r setup}. Tämän blokin sisään lisätään seuraavat asiat:

 

# Kutsutaan Pythonin integroinnin mahdollistava "reticulate" paketti:
library(reticulate)

# Lisäksi joku näistä:
use_python("<polku Python asennukseen>")
use_virtualenv("<Python virtuaaliympäristön nimi>")
use_condaenv("<Anaconda-ympäristön nimi>")

 

Muuta ei sitten tarvitakaan (toki reticulate paketti pitää muistaa ensin asentaa).

 

Esimerkkidata

Käytän tässä esimerkkinä klassista koneoppimisdataa Pima intiaanien diabeteksestä. Ainestossa on 21 vuotta täyttäneiden naisten lääketieteellisiä tietoja, mukaan lukien tieto siitä onko henkilöllä todettu diabetes vai ei. Äkkivilkaisulla data näyttää oikein hyvältä; puuttuvia tietoja ei näyttäisi olevan ollenkaan, mikä on itse asiassa aika harvinaista tällaiselle lääketieteelliselle havaintoaineistolle (nimim. kokemusta on). Mutta kuinka ollakaan, datassa puuttuvat arvot on “kätevästi” koodattu nollalla (mikä kuitenkaan tuskin pätee raskauksien määrään). Välttääkseni näistä nollista mahdollisesti aiheutuvia ongelmia olenkin toisaalla korvannut ne NA:lla, mikä tulkitaan puuttuvaksi tiedoksi sekä R:ssä että Python:issa.

 


R-versio: recipes

 

Datan luku

Sitten päästäänkin itse asiaan. Aloitetaan lukemalla datan R:ään ja tulostamalla sen 10 ensimmäistä riviä. Näemme että aineistossa on 8 selittävää muuttujaa vastemuuttujan (Outcome) lisäksi. Valitettavasti erityisesti insuliinitasoissa on paljon puuttuvia arvoja, lähes 50%. Todellisuudessa tällaisen muuttujan käyttäminen mallinnuksessa ei ole kovin järkevää, tai vähintäänkin pitäisi sovittaa eri malli riippuen siitä onko tieto olemassa vai ei.

library(tidyverse)
library(readr)
df = read_csv('diabetes.csv')
head(df,10)
## # A tibble: 10 x 9
##  Pregnancies Glucose BloodPressure SkinThickness Insulin  BMI
##     <int>  <int>     <int>     <int>  <int> <dbl>
## 1      6   148      72      35   NA 33.6
## 2      1   85      66      29   NA 26.6
## 3      8   183      64      NA   NA 23.3
## 4      1   89      66      23   94 28.1
## 5      0   137      40      35   168 43.1
## 6      5   116      74      NA   NA 25.6
## 7      3   78      50      32   88 31 
## 8     10   115      NA      NA   NA 35.3
## 9      2   197      70      45   543 30.5
## 10      8   125      96      NA   NA NA 
## # … with 3 more variables: DiabetesPedigreeFunction <dbl>, Age <int>,
## #  Outcome <int>

 

Tässä harjoituksessa tulen ihan tarkoituksella sisällyttämään datan muokkausputkeen imputointi-stepin (imputoinnilla tarkoitetaan puuttuvien havaintojen paikkaamista joillakin korvaavilla arvoilla), joten en tee puuttuvien tietojen suurestakaan määrästä ongelmaa.

Koska lopullinen tavoite on tehdä datasta ennustemalli, pitää data vielä pilkkoa opetus- ja testauspaloihin. Tähän tarkoitukseen käytän caret pakettia, jonka createDataPartition() funktio pyrkii pitämään huolen siitä että datan satunnaisotanta on edustava vastemuuttujan suhteen:

 


library(caret)

# Pilkotaan data, 80% käytetään opetukseen:
set.seed(5123)
train = createDataPartition(df$Outcome, p = 0.8)$Resample1

print(paste0('Positiivisten osuus -- koko datassa: ',
       round(table(df$Outcome)[2]/nrow(df),2),
       ', opetus-datassa: ',
       round(table(df[train,'Outcome'])[2]/length(train),2)))
## [1] "Positiivisten osuus -- koko datassa: 0.35, opetus-datassa: 0.35"

 

Reseptiikka

Seuraavaksi muodostan recipes paketilla “reseptin”, jonka mukaan dataa sitten muokataan. Homma alkaa sillä, että recipe() funktiolle kerrotaan miltä data näyttää ja mikä on kunkin muuttujan tulkinta. Koodissa Outcome ~ . formula tarkoittaa, että Outcome käsitellään vasteena ja kaikki muut selittäjinä. Tähän reseptiin voi sitten liittää erinäisen määrän valmistusvaiheita; erilaisia steppejä (step_x()) on tarjolla pyöreästi 70 kappaletta.

Seuraavassa käytän reseptissä neljää vaihetta, joista ensimmäisessä pilkotaan ikä kolmeen luokkaan, toisessa lasketaan dataan uusi muuttuja, kolmannessa täydennetään puuttuvat arvot k-NN menetelmällä (periaate on se, että otetaan kullekin datapisteelle lähimpien naapureiden keskiarvo puuttuvien arvojen tilalle) ja viimeisessä neljännessä vaiheessa skaalataan numeeriset muuttujat nollan ja ykkösen välille:

 


library(recipes)

recip = recipe(Outcome ~ .,data = df) %>% 
 # Diskretisoidaan ikä:
  step_discretize(Age,options = list(cuts = 3,prefix='AgeClass_')) %>%
 # Muodostetaan uusi muuttuja:
  step_mutate(gluBMI = Glucose / BMI, role = 'predictor') %>%
 # Impoutoidsaan puuttuvat tiedot k-NN menetelmällä:
  step_knnimpute(all_predictors(), neighbors = 10) %>%
 # Skaalataan numeeriset muuttujat välille [0, 1]:
  step_range(all_numeric())

# Printataan resepti
recip
## Data Recipe
## 
## Inputs:
## 
##    role #variables
##  outcome     1
## predictor     8
## 
## Operations:
## 
## Dummy variables from Age
## Variable mutation for gluBMI
## 10-nearest neighbor imputation for all_predictors()
## Range scaling to [0,1] for all_numeric()

 

Tästä printistä nähdään reseptin tulkinta datan muuttujille, sekä jokaisen “työvaiheen” sanallinen kuvaus. En ole valinnut kyseisiä työvaiheita sen perusteella että nämä olisivat jotenkin optimaalisia datan mallinnuksen kannalta vaan puhtaasti demonstratiivisessa mielessä.

Kun resepti on luotu, se täytyy “kouluttaa”, mikä tarkoittaa kunkin työvaiheen parametrien kalibrointia datan perusteella. Tähän käytetään prep() funktiota, joka valmistelee reseptin käyttäen opetus-dataa. “Treenattusta” reseptistä voidaan sitten puristaa ulos reseptin mukaan käsitelty opetusdata kuvaavasti juice() funktiolla. Vastaavasti saamme reseptillä leivottua testidatan bake() funktiolla. Oleellista tässä on se, että testidata muodostetaan samoilla parametreillä kuin opetusdata. Samalla periaatteella voidaan tuotannossa varmistaa, että data käsitellään aina taatusti samalla tavalla.

 

# Treenataan resepti:
recip_prep = prep(recip, training = df[train,])

# Puristetaan opetusdata ulos:
df_tr = juice(recip_prep)

# Leivotaan testidata:
df_ts = bake(recip_prep, new_data = df[-train,])

 

Ennustaminen

Mielestäni R:n resepti-putki on loistavasti toteutettu. Siinä on kuitenkin aika selvä puute; putkeen ei voi liittää ennustemallin koulutusta (tai se on vähintäänkin melko työlästä). Minulla on tässä tavoitteena optimoida mallin parametrejä riistiinvalidointia hyödyntäen, mikä onnistuu näppärästi caret paketin (joka on muuten todella hyvin dokumentoitu) train() funktiolla.

Käytän mallinnukseen C5.0 mallipuu-menetelmää ja optimoin mallin hyperparametrejä, käyttäen viisinkertaista ristiinvalidointia:

 

require(caret)

# Opetusdata:
X_tr = select(df_tr,-Outcome) %>% as.data.frame()
Y_tr = factor(df_tr$Outcome)

# Sovituksen kontrollointi:
Tcont = trainControl(method='cv', number = 5)
Tgrid = expand.grid(winnow = TRUE, 
          model = 'tree', 
          trials = 1:3)

# Mallin sovitus:
model = caret::train(x = X_tr,y = Y_tr,
           method = 'C5.0',trControl = Tcont,
           tuneGrid = Tgrid, metric = 'Kappa')

# Tulostetaan malli:
model
## C5.0 
## 
## 615 samples
##  9 predictor
##  2 classes: '0', '1' 
## 
## No pre-processing
## Resampling: Cross-Validated (5 fold) 
## Summary of sample sizes: 491, 492, 493, 492, 492 
## Resampling results across tuning parameters:
## 
##  trials Accuracy  Kappa  
##  1    0.7171056 0.3645696
##  2    0.7251308 0.3791710
##  3    0.7251439 0.3892372
## 
## Tuning parameter 'model' was held constant at a value of tree
## 
## Tuning parameter 'winnow' was held constant at a value of TRUE
## Kappa was used to select the optimal model using the largest value.
## The final values used for the model were trials = 3, model = tree
## and winnow = TRUE.

 

Valmista tuli! Lopullisen mallin ennustetarkkuus on (ristiinvalidoituna) pyöreästi 0.73, joka lasketaan vertaamalla ao. konfuusiomatriisin oikeaan osuneiden ennusteiden määrää kaikkiin tapauksiin:

 

 

Parametreistä sen verran että winnow (joka on tai ei ole käytössä) tarkoittaa muuttujien valikointia ja trials tarkoittaa buustaus iteraatioiden määrää (model: puu- malli vai sääntömalli?). Valitsin arviointikriteeriksi Kappa:n, joka on käytännössä korjattu ennustetarkkuus (ottaa huomioon kuinka todennäköisesti saadaan positiivinen lopputulos sattumalta).

Viimeinen homma on laskea eri metriikoita mallista, kun lasketaan mallin ennusteet testidatalle. Tässä kohtaa jätän koodin esittämättä, ihan vain tilaa säästääkseni:

 

Tarkkuus Precision AUC
opetus 0.83 0.75 0.86
testi 0.78 0.71 0.85

 

Tästä taulukosta nähdään, että tarkkuus (eli accuracy) on vähän parempi opetus- kuin testidatalle. Sama pätee mallin precision-arvoon, eli mallin kyky ennustaa positiiviset tapaukset oikein. Tämä arvo kertoo usein paljon paremmin mallin hyvyyden accuracy:yn verrattuna, erityisesti silloin kun positiiviset tapaukset ovat paljon harvinaisempia kuin negatiiviset. Lopuksi, AUC -arvo, joka kertoo mallin kyvystä erotella positiiviset ja negatiiviset tapaukset. Saatu malli on hieman ylioptimistinen, eli opetusdatan antamat metriikat ovat suurempia kuin testidatan. Tässä esimerkkitapauksessa nämä luvut vaihtelevat jonkin verran satunnaislukujen vaikutuksesta, koska dataa on melko vähän.

 


Python-versio: Pipeline

 

Datan luku

Aloitetaan taas lukemalla data, tällä kertaa Python:in ymmärtämässä muodossa (tosin voisin myös käyttää r. notaatiota olemassa olevan df objektin edessä, jolloin Python osaa hyödyntää R:n lukeman datan):

 

import pandas as pd
df = pd.read_csv('diabetes.csv')
print(df.info())
## <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
## RangeIndex: 768 entries, 0 to 767
## Data columns (total 9 columns):
## Pregnancies         768 non-null int64
## Glucose           763 non-null float64
## BloodPressure        733 non-null float64
## SkinThickness        541 non-null float64
## Insulin           394 non-null float64
## BMI             757 non-null float64
## DiabetesPedigreeFunction  768 non-null float64
## Age             768 non-null int64
## Outcome           768 non-null int64
## dtypes: float64(6), int64(3)
## memory usage: 54.1 KB
## None

 

Datan esikäsittely

Python:issa caret ja recipe pakettien toiminnallisuus löytyy pitkälti sklearn kirjastosta. Selkeänä rajoitteena on kuitenkin se, että sklearn operoi numpy array datarakenteella, mikä vastaa R:n matriiseja. Näin ollen datan prosessointiputkeen ei voida sisällyttää datan rakenteeseen tapahtuvia muutoksia, vaan ne täytyy hoitaa erikseen pandas kirjastolla:

 

# Luodaan uusi muuttuja kuten yllä:
df['gluBMI'] = df['Glucose'] / df['BMI']
# Diskretisoidaan ikä, kuten yllä:
df['Age'] = pd.cut(df.Age,bins = 3, labels = ['young','middle-aged','old'])
df = pd.get_dummies(df)

 

Datan palastelu

Kuten R:ssä data pilkotaan kahtia. Python:issa tämä hoituu esim. train_test_split() funktiolla, joka myöskin yrittää pitää huolen siitä että satunnaisotanta on edustava.

 

from sklearn.model_selection import train_test_split
# Muutetaan data array-muotoon:
X = df.drop(['Outcome'],axis = 1).values
Y = df['Outcome'].values

# Ositetaan data, 80% opetukseen:
X_tr, X_ts, Y_tr, Y_ts = train_test_split(X,Y, 
             test_size = 0.2, random_state = 5123)
print('Positiivisten osuus -- koko data: %.2f, opetus-datassa: %.2f' %(Y.mean(), Y_tr.mean()))
## Positiivisten osuus -- koko data: 0.35, opetus-datassa: 0.34

 

Putkityöt

Sitten päästäänkin vihdoin LVI-hommiin, tai siis koostamaan Python data/mallinnusputkea. Tosiaankin, toisin kuin R:ssä, sklearn mahdollistaa mallin kouluttamisen osana putkea, mikä onkin todella näppärää. Valitettavasti k-NN-imputointi ei onnistu yhtä näppärästi kuin R:ssä, joten käytän tässä SimpleImputer() menetelmää, jonka parametrit voidaan optimoida samalla kun putki treenataan. Kuten yllä, MinMaxScaler() skaalaa muuttujat [0,1]-välille ja putken päässä odottaa KNeighborsClassifier(), joka sovittaa dataan ns. lähinaapuriluokittelijan (sklearn kirjasto ei sisällä C5.0 algoritmiä, kun taas k-NN malli löytyy helpommin kuin R:ssä):

 

from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.impute import SimpleImputer
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

# Kootaan tarvittavat välivaiheeta:
steps = [('Imputointi', SimpleImputer()),
     ('Skaalaus', MinMaxScaler()),
     ('Luokittelija',KNeighborsClassifier())]

# Muodostetaan putki välivaiheista:
pipe = Pipeline(steps)

 

Printattuna putken vaiheet näyttävät tältä, mistä näemme kunkin funktion oletusparametrit:

 

print(pipe.steps)
## [('Imputointi', SimpleImputer(copy=True, fill_value=None, missing_values=nan, strategy='mean',
##    verbose=0)), ('Skaalaus', MinMaxScaler(copy=True, feature_range=(0, 1))), ('Luokittelija', KNeighborsClassifier(algorithm='auto', leaf_size=30, metric='minkowski',
##      metric_params=None, n_jobs=None, n_neighbors=5, p=2,
##      weights='uniform'))]

 

Ennustaminen

Python:issa voidaan myös kätevästi syöttää putkitus parametrien optimointialgoritmiin. Seuraavassa paketoin putken säännöllisellä parametrien haarukoinnilla, perustuen viisinkertaiseen ristiinvalidointiin. Lopuksi koko roska treenataan opetusdatalla:

 

import numpy as np
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
parameters = {'Imputointi__strategy':['mean','median'],
       'Luokittelija__weights':['uniform','distance'],
       'Luokittelija__p':[1,2],
       'Luokittelija__n_neighbors':np.arange(3,11)}

# Alustetaan GridSearchCV objekti:
cv = GridSearchCV(pipe,parameters,cv=5)

# Treenataan opetus-datalla:
cv.fit(X_tr,Y_tr)

 

Haarukoinnin löytämät “optimaaliset” parametrit:

print(cv.best_params_)
## {'Imputointi__strategy': 'median', 'Luokittelija__n_neighbors': 5, 'Luokittelija__p': 2, 
'Luokittelija__weights': 'uniform'}

 

eli imputointi tehtiin keskiarvokorvauksella ja luokittelussa käytettiin viittä lähintä naapuria luokan määräämiseen, perustuen euklidiseen etäisyyteen (p = 2), eikä etäisyyksiä painotettu mitenkään (‘uniform’).

Lopuksi arvioidaan mallin hyvyyttä samoilla metriikoilla kuin R:ssä. Katsotaan ensin mallin konfuusiomatriisia opetusdatalle:

 

 

Näyttäisi siltä että ainakin väärien positiivisten määrä on tässä mallissa pienempi (taaskin satunnaisluvut voivat vaikuttaa tähän tulokseen).

Metriikka lasketaan hyvin samalla tavalla kuin R:ssä. Alla käytän ns. list ja dict comprehension -rakenteita, jotka vastaavat hyvin pitkälti R:n apply() ja lapply() funktioita:

 

from sklearn.metrics import roc_auc_score, precision_score
splits = {'train':X_tr, 'test':X_ts}
ys = {'train':Y_tr, 'test':Y_ts}

preds = {x:cv.predict(splits[x]) for x in splits.keys()}
predp = {x:cv.predict_proba(splits[x])[:,1] for x in splits.keys()}

out = pd.DataFrame({
 'Tarkkuus':[cv.score(X_tr,Y_tr),cv.score(X_ts,Y_ts)],
 'Precision':[precision_score(ys[ii],preds[ii]) for ii in ys.keys()],
 'AUC':[roc_auc_score(ys[ii],predp[ii]) for ii in ys.keys()]
 })

out.index = ['opetus','testi']

 

Taulokoituna samoin kuin yllä:

 

Tarkkuus Precision AUC
opetus 0.82 0.75 0.90
testi 0.78 0.72 0.81

 

mistä nähdään että malli on hieman ylioptimistinen, koska testidatan metriikka poikkeaa opetusdatan metriikasta (toki on ihan tavallista, että testidatalla saadaan hieman huonommat arvot, koska ko. aineistoa ei ole käytetty mallin opettamiseen ja data oli kokonaisuutena varsin pieni). Varsinkin AUC -arvo on pienempi sekä opetusdataan, että R:n malliversioon verrattuna. Mutta kuten sanottua, reilu vertailu tulisi suorittaa niin, että myös opetus- ja testidatoja arvottaisiin useampi eri setti. Näin päästäisiin kiinni keskimääräiseen performanssiin.

 


Lopputulema

Jaa että kummanko kielen valitsisin tämän harjoituksen perusteella? Molemmissa on puolensa. R:ssä datan esikäsittelyputki on mielestäni paremmin toteutettu (tähän löytyy myös laajennuksi, esim. tekstianalytiikkaan), mutta Python:issa putkeen saa liitettyä myös ennustemallin. R:ssä on paremmin tarjolla erilaisia algoritmejä, mutta Python:issa suurin osa tarpeellisista menetelmistä löytyy samasta paikasta ja ne toimivat moitteettomasti. Mallien (mukaan lukien imputointi, skaalaus, enkoodaus ym. mallien) hyperparametrien optimointi on myös mielestäni Python:issa toteutettu paremmin kuin R:ssä. Toisaalta jos jaksaa itse koodata tämän iteroinnin (mikä ei oikeastaan ole kovin vaikeaa), saa tietty aina mieleisen kielestä riippumatta.

Hmmm… vaikea paikka… Mutta hetkinen, minähän tein koko jutun R-Studio:ssa, missä voin käyttää molempia kieliä rinnan; ei tarvitsekaan valita :D. Näin on mahdollista yhdistää molempien kielien vahvuudet. Rinnakkaista käyttöä helpottaa merkittävästi se, että R-objekteja voi Python blokeissa (r. etuliitteellä) ja Python-objekteja vastaavasti R-blokeissa (py$ etuliitteellä), mikä ei ole mitenkään itsestäänselvää. Eli, ota(n) molemmat. Hyvää koodausta kaikille!

---

Koulutuksia

Python for Data Science

R-ohjelma tutuksi

 


22.11.2018 / Lauri Nurmela

Blogisarjan aikaisemmissa osissa esiteltiin alusta loppuun prosessi, jolla yksinkertaisista lokitiedoista voi rakentaa älykkään mallin, joka hyödyntää koneoppimisen tekniikoita tavoitteenaan helpottaa ihmisten elämää. Lopputuloksena oli (ainakin omasta mielestäni) nätti ja yksinkertainen käyttöliittymä, jota on toivottavasti intuitiivista käyttää. Mikä parasta, nykypäivänä älykkäitä ohjelmistoja, kuten Tableauta, voi käyttää nopealla tutustumisella kuka tahansa edistyneisiinkin analyyseihin.

Tilastotiede <3 visuaalisuus

Visuaalisen analyysin hyöty esiintyy tässäkin projektissa monella tavalla: Vilkaisemalla dataa aivan ensiaskeleina saatiin erittäin nopeasti hyvä kuva siitä, minkälaista tietoa datasta voitaisiin tiivistää. Saman asian olisi toki voinut todeta klassisilla metodeilla, kuten ANCOVA:lla. Tämä olisi kuitenkin vaatinut enemmän resursseja koodauksen muodossa, ja lopputulosta olisi ollut paljon vaikeampi tulkita ja kommunikoida. Tableaun mahdollistamalla visuaalisella analyysilla vältytään osittain koodaukselta, mutta päädytään silti samaan johtopäätökseen, joka on vieläpä helpompi kommunikoida eteenpäin.

Samaan hengenvetoon täytyy kuitenkin todeta, että tarkoituksena ei tässä vaiheessa ole vähätellä tilastotieteen tuntemusta. Päinvastoin, vankka pohja tilastotieteissä auttaa nimenomaan tulkitsemaan visuaaleja ja saamaan ideaa siitä, miten dataa voisi hyödyntää. Itse mallin rakennuksessa tilastotieteiden tuntemus on välttämätöntä. Loppupään visualisointi eli kommunikointi käyttäjien kanssa tapahtuukin sitten taas Tableaulla – loppukäyttäjille on laiha lohtu antaa mallin laskusäännöt ja käskeä laskemaan itse.

Harjoitus onkin hieno esimerkki siitä, miten edistynyt analytiikka ja visuaalisuus voivat kulkea käsi kädessä, tuoden arvoa täsmälleen sinne missä sitä tarvitaan. Hienommat mallit voidaan pyöritellä taustalla, ja loppupään käytettävyys on hyvä toteuttaa visuaalisesti ja intuitiivisesti.

Sovellutuksia liike-elämässä: Where’s the money?

Miten kaikkea tähän mennessä opittua voidaan sitten hyödyntää muualla? Miten malli kääntyy säästöiksi tai lisäarvoksi?

Kaikeksi onneksi tässä sarjassa esitelty lähestymistapa on helposti sovellettavissa: Regressiopohjainen mallinnus on analyyttisistä malleista kenties helpoin toteuttaa. Monitasoinen mallinnus taas toimii parhaiten ympäristöissä, joissa klusterit tuottavat dataan havaittavaa vaihtelua mekanismeilla, joita ei välttämättä ole mahdollista mitata suoraan. Tätä vaihtelua esiintyy tyypillisesti eniten erityisesti datassa, jossa ihmisen tai eläinten käytös korostuu datassa. Logistinen malli taas laskee yksinkertaisia todennäköisyyksiä.

Yksi mahdollinen sovellutusalue voisikin olla vaikkapa käyttäytymisanalyyseissä: Rakennetaan A/B-testauksen tyyliin useita kymmeniä eri vaihtoehtoja nettisivujen toiminnallisuudelle, ja mitataan niillä konversioita. Hyödyntämällä monitasomallinnusta ei jokaista muutosta tarvitsisi erikseen verrata, vaan kaikki arvioidaan samaan aikaan.

Toinen melko suora sovellutus vastaavalle ratkaisulle voisi löytyä vaikkapa valmistusteollisuudesta ennakoivan huollon parista. Kuvitellaan tehdas, jossa yksi tiimi operoi yhtä kohdetta. Jokaisella tiimillä on omat työskentelytavat, ja ajoittain tehtaan laitteistoa pitää korjata. Sovittamalla tehtaan dataan vastaava monitasoinen logistinen regressio, voitaisiin vähäisellä vaivannäöllä rakentaa tehtaalle ratkaisu, joka ennustaa laitteiston huoltotarpeita ja siten optimoi tuotantoa.

Lopuksi voidaan Tableaussa mallintaa vaikkapa tehtaan pohja kartalla, ja sijoittaa sinne toimipisteet. Samanlaisen skenaarion voi vaikkapa kuvitella yritykselle, joka ylläpitää laitteistoa asiakkailla. Jos asiakkaisiin – tai mihin tahansa muuhun klusteroivaan tekijään –  liittyy vaihtelua muuttujissa, jota ei pystytä suoraan mittaamaan, voi monitasoinen mallinnus selittää systeemin toimintaa tehokkaasti.

Toivottavasti tästä sarjasta oli lukijoille iloa – vaikka teksteiltä pituutta löytyykin niin kyseessä on silti melkoinen pintaraapaisu koko kuvioon. Omalta osaltani pääsin helpottamaan omaa elämääni konkreettisella tavalla, ja vieläpä oppimaan uutta ja vahvistamaan vanhoja taitoja yhdistämällä kovaa analyysia visuaalisuuteen ja käytettävyyteen.

Päivittelen mallia taas ensi keväällä kun pyörät palaavat, stay tuned 🙂

Blogisarjan muut osat:


15.11.2018 / Lauri Nurmela

Edellisissä postauksissa käsiteltiin prosessi, jolla päädyttiin malliin, joka ennustaa asemakohtaisia todennäköisyyksiä pyörän saapumiselle kahden minuutin sisällä riippuen asemasta, ajankohdasta ja säästä. Malli on toki omasta mielestäni aika hieno, mutta nyt on vuorossa hauskin kohta: tulosten soveltaminen.

Lisäominaisuus: pyörien saapumisväli

Joten: rakennetaan Tableaulla kartta, jossa jokainen asema on oma pallonsa Helsingin ja Espoon alueella. Pallon väri ja koko kertoo pyörän saapumisen todennäköisyyden: alle 50%:n todennäköisyydellä pyörää ei varmaankaan ole tulossa, ja yli 50%:n todennäköisyyksillä pyörää kannattanee jäädä odottamaan. Pienellä matematiikalla todennäköisyyttä voi myös käyttää laskemaan pyörien keskimääräinen saapumisväli:

jossa t on saapumisväli, P on ennustettu todennäköisyys ja µ on ajankohdalle ja asemalle spesifi pyörien historiaan perustuva keskimääräinen saapumismäärä. µ on tässä kaavassa jaettu kahdella, koska havainnothan ovat edelleen kahden minuutin tasolla.

Kuinka murskata 20 miljoonaa riviä kymmenesosaan?

Yksi haaste on ilmeinen: Miten saada 20:n miljoonan rivin datasetti Tableau Publiciin, kun kovakoodattu raja kyseiseen palveluun on 15 miljoonaa riviä? Vastaus on tietenkin yksinkertaistaa datan rakennetta aggregoimalla pois aikadimensio ja säilyttämällä ainoastaan asema-aikakohtainen keskimääräinen todennäköisyys p(Bike) muine tietoineen. Lopulta nämä rivit yhdistetään R:stä ulos vedettyyn estimaattitaulukkoon, joka näkyy alla nimellä ranef. Ranef-taulukko siis sisältää asemakohtaiset laskuohjeet ennusteille, ja ne on yhdistetty muuhun dataan aseman tunnuksen perusteella.

Kiinteät vaikutukset on kätevää sisällyttää calculated fieldillä, joka sisältää ainoastaan kiinteän estimaatin luvun. Loppujen lopuksi kaavahan tarvitsee vain mainitut parametrit "sää" ja "todennäköisyys" laskeakseen tuloksen. Säätiedot voi syöttää yksinkertaisilla Tableau-parametreilla, todennäköisyydet taas laskettiin äsken aikadimensiota aggregoimalla, ja yksittäisen ennusteen tarvitsemaan pohjatodennäköisyyteen pääsee käsiksi hyödyntämällä now()-funktiota.

Vielä viimeinen muokkaus dataan on aggregoida näitä todennäköisyyksiä hieman ylöspäin kymmenen minuutin tasolle: Espoon uusien asemien ylisuuret estimaatit liioittelevat helposti todennäköisyyksiä lyhyillä 2 minuutin aikaväleillä. Ylöspäin aggregoiminen tasoittaa näitä ”ylilyöntejä”. Todennäköisyys on siis edelleen kahden minuutin aikavälille, mutta se on nyt keskiarvo 10:n minuutin ajanjaksolla.

Tableau Publiciin menevä datasetti sisältää aggregoituna lopulta ~259 000 riviä – noin sadasosa alkuperäisestä. Tällä datamäärällä varmistetaan osaltaan myös kartan jouheva toiminta.

Toimivuuden ja käytettävyyden optimointi Tableaussa

Lopulliset ennusteet on siis yksinkertaisesti laskettu aiemmin mainituilla kaavoilla. Tableaun päässä haasteena on enää saada laskut suoritettua ainoastaan tarvituilla riveillä eli täsmälleen oikeana ajankohtana. Tämän voi varmistaa yksinkertaisilla true/false-filttereillä: Esimerkiksi oikean minuutin varmistaminen:

datepart('minute',now()) - int(right(str(datepart('minute',now())),1)) = [Minute]

Vasemman puolen lasku laskee lähimmän kymmenminuuttisen tunnin sisällä, ja pakottaa siten laskutoimitukset tapahtumaan lähimmän intervallin sisällä. Samankaltaiset filtterit rajoittavat laskuja myös tunnin ja viikonpäivän osalta. Lopulta worksheetille sijoitetaan relatiivinen now-filtteri, joka varmistaa, että kartan arvot muuttuvat ajan kuluessa paremmin.

Käytettävyyttä voi vielä parantaa formatoimalla tooltippiä tyylikkäämmäksi. Sen pitää ensinnäkin kertoa selkeästi aseman nimi. Todennäköisyys on hyvä kuvailla ymmärrettävillä termeillä, ja mukaan on hyvä lisätä ennustettu odotusaika, joka laskettiin aiemmin. Lopuksi näyttävyyttä tuo in-tooltip -visualisaatio, joka kertoo todennäköisyyden jakauman kuluvan päivän ajalta.

Lopputulos näyttää tältä:

Näin ollaan siis toteutettu koneoppimisen tekniikoita hyödyntämällä yksinkertainen mutta tehokas sovellus, joka toivottavasti tuo iloa monien cityfillaristien arkeen. Mallia on myös mahdollista viedä eteenpäin huomattavasti: edistyneessä ratkaisussa todennäköisyyksiä voisi laskea neuroverkolla, ja palvelun voisi toteuttaa omana web servicenään. Tämä mahdollistaisi todennäköisyyksien yhdistämisen reaaliaikaiseen pyörätilanteeseen ja säätietoihin – ollaanko enää kaukana varsinaisesta taikuudesta? 🙂

Blogisarjan muut osat, ja alla vielä itse sovellus:


9.11.2018 / Lauri Nurmela

Blogisarjan edellisessä kirjoituksessa laskettiin melko yksinkertainen logistinen regressio, joka ennustaa pyörien saapumista asemalle riippuen säästä ja ajankohdasta. Nyt sukelletaan syvemmälle, ja lasketaan asemakohtaiset ennusteet käyttämällä monitasoista regressiota.

Pintaraapaisu hierarkkisiin malleihin

Monitasoinen eli hierarkkinen regressio on suunniteltu laskemaan malleja datalle, joka on hierarkisesti jakautunut selkeästi määriteltäviin yksiköihin. Sen juuret ovat koulutuksessa ja lääketieteessä: Esimerkiksi oppilaiden mallintaminen osana luokkia, tai potilaiden mallintaminen osana lääkäreitä, omassa tapauksessamme 2 minuutin välein tehdyt havainnot osana asemia. Tarkoituksena on laskea malli, joka osaa ottaa huomioon yksikköihin tai klustereihin liittyvät ei-mitattavissa olevat muuttujat – toisin sanoen ottaa myös huomioon, että klusterien sisällä voi olla vaihtelevia korrelaatioita. Aiheesta voisi jaaritella vaikka kuinka pitkään, mutta onneksi tähän on paljon loistavaa kirjallisuutta. Itse suosittelen A. Gelmanin & J. Hillin kirjaa ”Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models”.

Joka tapauksessa, monitasoisen mallin voi asettaa laskemaan asemakohtaisen estimaatin niin, että asemakohtaisia havaintoja verrataan kaikkiin havaintoihin. Epävarmoissa tapauksissa estimaatti asetetaan lähelle yleistä tasoa, ja tilastollisesti vahvoissa tapauksissa estimaatin annetaan vaihdella enemmän.

Vihdoin maalissa - lopullisen mallin laskenta

Nopealla laskutoimituksella saadaan myös ”oikeutus” monitasoiseen mallinnukseen: tyhjän, pelkästään asemat käsittävän mallin antama ICC on 39%. ICC eli intraclass correlation on perinteisen lineaarisen regression R2-lukuun verrattava mittari, joka tässä tapauksessa kertoo kuinka paljon vaihtelu asemien välisissä eroissa selittää vaihtelusta koko datasetissä. Monitasoisissa malleissa ICC on tyypillisesti n. 10-20%, joten tämä tulos on hyvinkin merkittävä. Toisaalta tulos on myös uskottava: muistattekos ensimmäisen postauksen graafin, jossa näkyi asemakohtainen pyörien saatavuus? Tableaussa tehdyllä visuaalisella analyysillä saatiin jo parissa minuutissa nopeasti vihiä, että monitasoinen mallinnus on todennäköisesti järkevää.

Monitasoista mallinnusta voi tehdä monella tavalla ja prosessi on melko pitkä – omassa tapauksessani päädyin tekemään varying intercept varying slope -mallin, jossa saavat vaihdella sekä leikkauspiste – eli tässä tapauksessa asemakohtainen lähtöpiste – että aiemmin mainitun p(Bike):n estimaatti. Sään suhteen riittää, että lasketaan tasot ylittävä eli kiinteä estimaatti, koska havainnot ovat kaikki samalta sääasemalta, ja siten täsmälleen samat kaikille havainnoille samana ajanhetkenä. Tässä vaiheessa myös mallin laskenta pitää ottaa huomioon, sillä monitasoinen mallinnus vaatii huomattavasti resursseja. Itse pystytin Azureen Data Science Virtual Machinen, jossa tulee R valmiiksi asennettuna. Datat koneelle, koodi sisään ja malli raksuttamaan. Jonkun ajan päästä tulokset odottavat koneella, ja hommassa päästään eteenpäin. Tältä näyttävät asemakohtaiset estimaatit leikkauspisteen ja p(Bike):n suhteen:

Ennustusten johtaminen monitasoisesta logistisesta regressiosta

Nopealla vilkaisulla näyttäisi siltä, että hyvin pienet arvot leikkauspisteellä on annettu kesän keskivaiheilla käyttöön otetuille asemille Espoossa – eli lähtökohtaisesti todennäköisyys on pieni. Suuret arvot taas ovat suosituimmilla asemilla, joissa liikennettäkin on paljon. Datan vähäinen määrä voi vaikuttaa merkittävästi asemien arvioiden luotettavuuteen. P(Bike)-arvoissa pienimmät estimaatit taas ovat menneet kaikista vilkkaimmille asemille, ja vastaavasti vähemmän liikennettä nähneet asemat ovat saaneet suuremmat estimaatit. Toisin sanoen, vähän liikennöidyillä asemilla yksittäisen pyörän saapumisen todennäköisyys vaikuttaa ennusteeseen todennäköisyyttä nostavalla tavalla, ja vilkkailla asemilla todennäköisyyttä laskevalla tavalla. Negatiivinen estimaatti todennäköisyydelle voi ensivilkaisulla vaikuttaa oudolta - selitys on, että näitä asemakohtaisia estimaatteja verrataan yleiseen asemista riippumattomaan tasoon kun lasketaan ennusteita.

Lämpötilan estimaatti on 0.05, eli lämpötilan noustessa pyörien saapumisen todennäköisyys nousee hienoisesti asemasta riippumatta. Tulos käy järkeen, sillä lähtökohtaisesti on järkevää olettaa, että lämpimällä säällä pyöriä on enemmän liikkeellä. Sateella vaikutus on päinvastainen: -0.167. Tällä kertaa myös estimaatin keskivirhe on pienentynyt mitättömäksi, eli luku on luotettava. Nyt meillä onkin siis malli, jolla on helppoa laskea yksityiskohtaisia ennusteita joka asemalle! Yksittäisen ennusteen kaava tässä mallissa on seuraava:

Toisin sanottuna kiinteä leikkauspiste ja asemittain vaihteleva leikkauspisteen satunnainen komponentti, lämpötilan ja sateen kiinteät muuttujat, ja p(Bike):n kiinteä estimaatti sekä asemittain vaihteleva komponentti. Laskettu arvio on logaritmisella asteikolla aiemmin mainittu riski, jonka voi muuntaa todennäköisyydeksi kaavalla

Sehän toimii!

Lopuksi vielä tarkistetaan, että malli todella toimii. Tähän hyödynnän koneoppimisen puolelta tuttua AUC-lukua, joka kuvaa oikeiden ennustusten suhdetta vääriin. Tehdään tämä laskemalla malli näillä parametreillä viikoilta 23 ja 24, ja ennustetaan sillä lukuja viikoilta 27 ja 28.

Tulokset: AUC 0.87, ja ROC näyttää kaunista kurvia:

Ennustustarkkuus mallilla näyttäisi olevan noin 93%, eli 93% ennustetuista ykkösistä ja nollista ovat oikein. Huomioitakoon toki, että binäärisissä vastemuuttujissahan tarkkuus on vähän kyseenalainen mittari. AUC ja ROC ovat paljon parempia mittareita, koska ne kertovat suoraan miten malli pärjää eri raja-arvoilla ykkösten ja nollien päättelyssä.

Näillä arvioilla voidaan todeta, että malli näyttäisi toimivan oikein hyvin. Seuraavassa osassa palataankin maan pinnalle, ja laitetaan malli tositoimiin Tableaussa.

Blogisarjan muut osat:


2.11.2018 / Lauri Nurmela

Blogisarjan edellisessä tekstissä esiteltiin malli, joka laski ennusteita perustuen sateen määrään, lämpötilaan ja kategorisiin aikakomponentteihin. Alustavasti malli vaikutti siltä, että tuloksia on mahdollista laskea. Yksityiskohtaisten ennusteiden laskeminen on kuitenkin ongelmallista kahdesta syystä: parametrejä on näillä yhdistelmillä 170, eikä malli ota huomioon asemakohtaista vaihtelua.

Todennäköisyysmatematiikkaa ja jakaumia

Nämä ongelmat päätin taklata kahdella melko suurella muutoksella. Käydään ensin läpi, miten aikakomponenttia voi tarkastella fiksummin. Pienen pohdiskelun jälkeen palasi mieleen vanha tuttu yliopiston matematiikan luennoilta: Poisson-jakauman tiheysfunktio, jota voidaan käyttää laskemaan pistetodennäköisyys jokaiselle riville. Toisin sanoen: lasketaan arvo kaikista tapahtumista, jotka ovat tapahtuneet samalla asemalla samana viikonpäivänä, tuntina ja 2 minuutin intervallilla. Kutsutaan tätä todennäköisyyttä vastedes nimellä p(Bike). Koska dataa on 4 kuukauden ajalta 20 miljoonaa riviä, on jokaiselle asemakohtaiselle 2 minuutin pituiselle hetkelle keskimäärin 15 riviä. Poisson-jakaumasta ja todennäköisyyksistä löytää nopealla googlauksella lisää materiaalia, vaikkapa Wikipediasta »

Poisson-jakauman oletus täytyy kuitenkin tarkistaa, ennen kuin voidaan edetä pidemmälle; varianssin täytyisi vastata keskiarvoa. Tällä datalla keskiarvo (pelkästään pyörien saapumisilla 2 minuutin intervalleilla) on 0,07947, ja varianssi 0,1120. Close enough. Meitä kiinnostaa tässä tapauksessa todennäköisyys, että asemalle tulee vähintään yksi pyörä – eli halutaan laskea vastatodennäköisyys sille, että asemalle ei tule yhtään pyörää:

Kaavassa e on vanha tuttu Neperin luku, ja µ on aiemmin mainittu asema- ja minuuttikohtainen keskiarvo saapuneista pyöristä.

Pistetodennäköisyyden käyttäminen ennustajana helpottaa mallinnusta huomattavasti. Koska luku on hyvin pitkälti rivikohtainen, voidaan korvata aikaisemmat ~160 parametriä lähes yhtä paljon informaatiota sisältävällä p(Bike)-ennustajalla. Tämä helpottaa huomattavasti sekä ennusteiden laskemista että tulkitsemista.

Datan visualisointi p(Bike)-muuttujalla tuottaa myös selkeämmän ”pulssin”, joka ilmentää kaupungin sykettä:

Oikotiellä tehokkuutta mallinnukseen

Tsekataan miltä aikaisempi malli näyttää todennäköisyysennustajalla aikakomponenttien sijaan:

Ensinnäkin malli saatiin laskettua samalla 1.5%:n näytteellä silmänräpäyksessä verrattuna aiempaan useiden minuuttien urakkaan. Leikkauspisteen, sateen ja lämpötilan estimaatit muuttuivat suuntiinsa suuremmiksi, ja sateen p-arvo puolittui 0.08:n. P(Bike)-ennustaja sai suuren, 9.345-arvoisen estimaatin hyvin pienellä p-arvolla. Lopuksi residual deviance on itse asiassa 18 142 yksikköä pienempi kuin aikaisemmalla mallilla. Tulos ei sinänsä yllätä, koska kyseessähän on aikamoinen oikotie: ennalta laskettu todennäköisyys ottaa malliin mukaan aikakomponenttien sisältämän informaation, joka on prosessoitu etukäteen. Mutta hei, jos malli toimii ja antaa hyviä arvoja, niin mikäs siinä.

Toinen ongelma on kuitenkin vielä ratkaisematta: Kuinka antaa asemakohtaisia ennusteita? Nopea ratkaisu olisi sisällyttää asemat kategorisena muuttujana malliin suoraan. Tässä lähestymistavassa on kuitenkin ongelma: Malli käyttäisi ensimmäistä satunnaista asemaa (Kaivopuisto) vertailukohtana sille, miten todennäköisyys eroaa toiseen asemaan verrattuna. Ennusteiden laskeminen olisi edelleen monimutkaista. Lisäksi kyseinen lähestymistapa voisi helposti johtaa ylisovitukseen, eli malli keskittyisi liian rajatusti yksittäisiin asemiin. Mikä siis avuksi? Tähän en välttämättä olisi löytänyt vastausta, jos en olisi sattunut tekemään graduani samalla metodologialla: monitasoinen regressio!

Seuraavassa osassa siis tutkitaan, miten voidaan hajauttaa regressio toimimaan useammilla hierarkkisilla tasoilla.

Blogisarjan muut osat: