3.11.2016 / Jani Liimatta

Oikeaoppinen menetelmä budjettien laadintaanhan on aina alhaalta ylös. Eli laaditaan budjetit alimmalla mahdollisella tasolla, ja summataan sieltä ylöspäin yhteen. Näin yleensä saadaan aikaiseksi luotettavammat budjetit.

No, joskus voi tietysti miettiä, onko sinne alimmalle tasolle aina mielekästä tai edes mahdollistakaan pähkäillä oikeita lukuja? Joskus se vaan on mahdotonta. Ja olisi ehkä kuitenkin hyödyllistä nähdä ne budjettiluvut siellä atomitasolla. Esimerkiksi, jos tuote jakautuu satoihin eri variaatioihin. Askartelepa siitä sitten budjetti kaikille myyntialueille. Tai jos tarkin myyntialue on kuntataso? Budjetoinnin rivimäärä räjähtää käsiin. Perinteisesti tässä on käytetty staattisia kertoimia, tai viime vuoden myyntejä. Voisikohan tämän tehdä jotenkin tarkemmin ja automaattisemmin?

Eräällä asiakkaalla haasteena oli että budjetit luodaan tuotteittain ja kuukausittain. Nämä pitäisi sitten jakaa myyntialueille - eli esim. 10 tuotetta * 12 kk * 30 aluetta = 3600 riviä. Käsipelillä tekemätön paikka jo muutamallekin tuotteelle.

Esimerkki: kenkätehtaan budjetointihaasteet.

Kenkätehtaalla on laaja skaala kenkiä, joita myydään maantieteellisesti eri alueille. Kuukausimyyntien jakaumat poikkeavat toisistaan. Saappaita myydään pohjoisessa eri tahtiin kuin etelässä. Tarve on räjäyttää budjetoitu myynti alueille, joita Suomessa on kymmeniä. Lisäksi on erityyppisiä kauppoja; kenkäkauppoja, tavarataloja, nettimyyntiä jne.

Lisäksi eri tuotteet ovat eri vaiheissa elinkaartaan. Siksi mitään perinteisiä kertoimia budjetin jakamiseksi ei pystytä asettamaan. Täytyy keksiä jotain viisaampaa.

Budjetithan voisi ylätasolla syöttää vaikka SharePoint-listalle, josta ne luetaan jatkojalostusta varten eteenpäin. Eli syötetään budjetit tuotetasolle, myyntikanavittain. Lisäksi uusille tuotteille annetaan oma laskentamallinsa, jos historiamyynti puuttuu.

 

 

 

 

 

 

 

Data kirjoitetaan ja luetaan SSIS:n SharePoint-komponenteilla SQL Server-tietovarastoon.

Seuraavaksi valjastetaan maailmalla hypetetty R budjetointiprosessin tajunnanräjäyttäjäksi.

rlogo

  1. Tietovarastosta luetaan R:lle annettujen parametrien perusteella myyntihistoria alueittain taaksepäin useamman vuoden ajalta. Eli per yksi budjettirivi, meillä on käsissä useamman vuoden myyntihistoria kaikilla maantieteellisillä alueilla. Myyntihistorian muodostuksessa huomioidaan myös annetut parametrit: 'Uusi kärkituote'-myyntihistoria muodostetaan uusien kärkituotteiden tuoteryhmästä. Kävelykengät-historia kaikista kävelykengistä alueittain.
  2. Integroidaan ennustavan analytiikan R osaksi ETL-prosessia. Hyödynnetään sinne itse rakennettuja älykkäitä aikasarjaennustemalleja. R-koodi valitsee parhaan algoritmin automaattisesti kullekin tuotteelle, sekä generoi myyntiennusteen hamaan tulevaisuuteen.

Eli: syöttämällä 1 budjettirivi per tuote, ennustemoottori jyvittää yhden budjettirivin 30:lle myyntialueelle automaattisesti. Näin saadusta myyntiennusteesta lasketaan vielä ennustettu suhteellinen myynnin jakauma. Jakaumalla kerrotaan käyttäjän antama budjetti.

Lopputuloksena on aluekohtainen raportti, jossa samalla saadaan näkyviin sekä toteutunut myynti, että myyntibudjetti. Budjetti jatkuu toteutuneen myynnin jatkeena hämmästyttävällä tarkkuudella.

Graafi

Saapas lyhyt on uusi tuote, jolla ei ole aikaisempaa myyntiä. Lenkkarilla sen sijaan on. Olisi voinut tehdä hieman monimutkaisemmat graafit tähän. Junamatka loppui kerrankin kesken.

Lopputuloksena saatiin generoitua automaattisesti hirmuinen nivaska budjettirivejä. Ja voidaan mainostaa turuilla ja toreilla nykyiseen liioittelevaan tyyliin, että käytettiin budjetoinnissa AI:tä, koneoppimista, machine learningia, ennustavaa analytiikkaa ja R:ää. Big Dataa ei nyt sentään. Mutta hetkonen... tähänhän olisi voinut lyödä sekaan vaikka pitkän aikavälin luotettavat sääennusteet. Tiedettäisiin etukäteen, kuinka moneen kumisaappaaseen täytyy tilata raaka-aineita. Ja somedatasta saataisiin selvitettyä onko kumisaappaista tulossa uusi muoti-ilmiö..

 

 

 

 


28.11.2014 / Sampo Yli-Olli

Älypuhelimet ovat kovaa vauhtia muovaamassa tapaa, jolla kuluttajaverkkopalveluita käytetään, käytännössä kaikilla uskottavuutta tavoittelevilla palveluilla on omat sovelluksensa vähintään Android- ja iOS-laittelle. Oma suosikkipalveluni internetin uutisvirran ja blogien seuraamiseen on Feedly, jonka mobiilisovellus tuntuu selainversiota miellyttävämmältä ja sujuvammalta käyttää. Erityisesti kun puhutaan suoraviivaisesta verkkosisällön kuluttamisesta, oma valintani on käytännössä aina mobiililaite.

Kuluttajapuolella tämäntyyppisen käyttötottumuksen edellytykset ovat jo pitkälti olemassa, mutta yritysten sisäisten palveluiden tapauksessa ollaan useita askelia jäljessä. Intranetit ovat edelleen usein palomuurien takana ja ensisijaisesti isolle näytölle sovitettuja, tehden mobiilikäytöstä mahdotonta tai ainakin käyttäjälle työlästä. Pilvitrendi poistaa pääsyyn liittyviä esteitä, mutta varsinainen mobiilikäytön tuki ja "appifikaatio" intranetin palveluille ovat usein vasta suunnittelupöydällä.

Uskon että kuluttajapalveluissa syntynyt käyttötottumus tulee kuitenkin ennen pitkää imaisemaan mm. intranetin peruspalvelun uutiset ensisijaisesti mobiilipalveluksi. Ne voisi lukaista vaikka matkalla töihin tai töissä kahvitauolla - ja notifikaatio voisi kertoa milloin on uutta luettavaa, jotta uutislistaa ei tarvitse turhaan pollata.

Mobiilisovellusten yleistyessä tulee intranetin perinteinen portaalimainen "olomuoto" haastetuksi. Jokainen käyttäjä voi valita aktiivikäyttöön juuri ne intranetin sovellukset, joita omassa työssä tarvitsee: uutiset, prosessiohjeet, blogit... ja tietenkin ruokalistan. Intranetin vanavedessä seurannevat liiketoimintasovellukset: konkreettisia pyyntöjä muokata liiketoimintasovellus tablettiin asennettavaksi sovellukseksi on jo tullut vastaan.

Tämän kehityksen myötä sähköinen työympäristö ei kenties tulekaan käyttäjien mielessä tarkoittamaan intranetin ja liiketoimintasovellusten muodostamaa yhtenäistä yritysportaalia, vaan se ehkäpä mielletäänkin laadukkaiden ja kompaktien työasema- ja mobiilisovellusten valikoimaksi.


29.08.2014 / Terho Antila

Koko yrityksen toiminnan kannalta on tärkeää, että tietojärjestelmien sisältämät perustiedot ovat riittäviä ja virheettömiä. Se on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Pelkästään tuotteen perustietojen syöttäminen järjestelmään vaatii useamman vuoden työkokemusta ja tuotteen ominaisuuksien perinpohjaista tuntemusta. Sama tietämyksen tarve tulee eteen syötettäessä esimerkiksi asiakas-, toimittaja-, henkilö- ja toimintopaikkatietoja. Liiketoimintaa pyöritetään erilaisilla säännöillä, ja näitä sääntöjä syntyy ja vanhenee koko ajan. Perustietojärjestelmän kannalta tällainen tilanne on melkoinen haaste, jos tavoitteena on riittävä ja virheetön tieto. Onneksi tähän nyt löytyy ratkaisu – SmartMDM Foundation.

 

SmartMDM Foundation ominaisuuksiin kuuluu mm. prosessien ja sen metatietojen helppo konfiguroitavuus, joustava työnkulkujen muokkaus, yhtäaikainen työstö useamman käsittelijän toimesta, kenttä- ja osiokohtaisen tietämyksen kerääminen ja esittäminen, kenttien ja osioiden lukitus sekä kenttä- ja osiokohtaisten asintuntijoiden määrittely ja heidän kutsuminen mukaan käsittelyprosessiin.

 

SmartMDM Foundation on Bilotin oma tuote, jolla perustietojen keräys, hyväksyntä ja päivitys taustajärjestelmään on tehty mahdollisimman helpoksi käyttäjälle. Kantavana ajatuksena on web- ja mobiiliratkaisun avulla tukea mahdollisimman käyttäjäkeskeisesti perustiedon tuottamisessa tarvittavaa yhteistyötä ja samalla kerryttää perustietojen hallintaan tarvittavaa tietämystä koko organisaation käyttöön. Ratkaisun kruunaa saumaton integrointi taustajärjestelmiin.

 

Järjestämme lokakuussa 9.10 toimistollamme Ruoholahdessa aamiaistilaisuuden, jossa kerromme lisää SmartMDM Foundation -tuotteesta, demoamme sen ainutlaatuisia ominaisuuksia ja käymme läpi tuotteen käyttöönoton vaihtoehtoja ja vaiheita. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu nyt aamiaistilaisuuteen 9.10 klo 8:30 - Ota kaikki irti SharePointista ja SAP:sta – kevyt ja ketterä SmartMDM!


18.06.2014 / News Team

Złoty partner SAP i Microsoft rozszerza działalność na rynek Polski

Bilot powołał Mariusza Papiernika, doświadczonego praktyka rynku SAP, na stanowisko Prezesa Zarządu polskiego oddziału. Poprzednio Pan Papiernik pracował na stanowisku Dyrektora Sprzedaży w Infovide-Matrix, a wcześniej pełnił kluczowe role w wiodących firmach konsultingowych takich jak np. Software AG.

Teraz, kiedy projekty zostały rozpoczęte, Bilot planuje lokalny rozwój na rynku Polskim jak również zapewnianie usług nearshore dla swoich obecnych klientów zagranicznych. Polscy klienci będą mogli skorzystać z produktów własnych Bilot, dostępnych w modelu Cloud oraz SaaS w obszarach Handlu, Produktywności, Analityki i Wydajności, w oparciu o najnowsze innowacje z ekosystemu SAP i Microsoft.

“Strategią Bilot jest rozwijanie działalności międzynarodowej na wybranych rynkach. Dostosowujemy się do głównych trendów branżowych i jesteśmy przekonani, że jest to idealny moment na skorzystanie z możliwości ekspansji geograficznej. Polska była naturalnym i pierwszym wyborem, po którym dużo się spodziewamy. To oczywiste, że jesteśmy podekscytowani tak odważnym krokiem, jednakże zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakich wymaga rozwój międzynarodowy” – Mika Tanner, CEO Bilot Oy

“Polska jest dla nas ekstremalnie interesującym rynkiem. To najsilniejsza wschodząca gospodarka w Europie Wschodniej. Postrzegamy ten rynek, jako mający dużego ducha przedsiębiorczości oraz dążenia do sukcesu. Polska jest członkiem UE od ponad dekady i dokonała w tym czasie niesamowitego wzrostu. Jest to blisko 40 milionowy naród, z obiecującym wzrostem gospodarczym, którego przeznaczeniem jest stanie się jedną z wiodących gospodarek w Europie. Ambicją Bilot jest zbudowanie silniej pozycji na lokalnym rynku poprzez oferowanie rozwiązań dający wartość, tak jak to ma miejsce w Finlandii. Spodziewamy się odpowiedniej dojrzałości rynku ICT oraz dużych kompetencji w obszarze naszych zainteresowań” – Mikko Koljonen, Managing Director Bilot International Oy

“Cieszę się, że Zarząd Grupy Bilot powierzył mi tak odpowiedzialną i zaszczytną misję zarządzania Bilot w Polsce. To bardzo ważny krok w historii Bilot, ponieważ Polska została wybrana w ramach ekspansji międzynarodowej na pierwszą lokalizację. Jestem przekonany, że nasze innowacyjne rozwiązania adresowane do klientów są świetnym przykładem budowania wartości poprzez synergię świata biznesu i IT. Bilot ma bogate doświadczenie i warto tutaj wspomnieć, że posiadamy własny dział R&D – Bilot Labs, który dostarcza rozwiązania dostępne między innymi w modelu Cloud. Myślę, że nasze referencje, poparte statusem SAP Gold Partner w Finlandii, zostaną docenione przez polskich klientów. Nasze rozwiązania oparte są o technologie SAP takie jak HANA, CRM, BI i eCommerce, np. Hybris oraz integrację SAP z platformą MS Sharepoint. Naszym celem jest budowanie wartości biznesowej u klienta poprzez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań IT i doradztwa biznesowego” – Mariusz Papiernik – Prezes Zarządu Bilot Sp. z o.o.

Mariusz_150

Prezes Zarządu Bilot Sp. z o.o. Mariusz Papiernik

For more information please contact:

Bilot Oy - Group CEO
Mika Tanner
Bilot Oy
tel. +358 40 544 0477, mika.tanner@bilot.fi

Bilot International Oy - Managing Director
Mikko Koljonen
Bilot International Oy
tel. +358 50 36 28 218, mikko.koljonen@bilot.fi

Bilot Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Mariusz Papiernik
Bilot Sp. z o.o.
tel. + 48 690 540 522, mariusz.papiernik@bilot.pl

Bilot to niezależny i kreatywny dostawca rozwiązań technologicznych dla biznesu, ukierunkowany na potrzeby klientów. Firma została założona w 2005 roku przez czołowych ekspertów z branży. Bilot ciągle się rozwija, zdobywając uznanie klientów dzięki pionierskiemu podejściu do dostarczania i dostosowywania nowych rozwiązań biznesowych w oparciu o technologie SAP i Microsoft. Grupa Bilot osiągnęła przychód w 2013 roku na poziomie 15 milionów Euro i posiada 150 specjalistów. Bilot ma statusy Gold Partner SAP i Microsoft. www.bilot.pl

 

 

 


18.06.2014 / News Team

SAP and Microsoft Finnish Gold partner Bilot is expanding to the Polish market.

Bilot appoints seasoned SAP-professional Mariusz Papiernik as Managing Director for its Polish subsidiary. Previously Mr Papiernik has been working as a Sales Director at Infovide-Matrix and prior to that in key roles in other leading consulting companies such as Software AG.

First customer deliveries have already been started and Bilot is planning to develop both local presence in the Polish market as well as provide near shore delivery capabilities to existing customers. The Polish market will benefit from Bilot’s expertise as well as its own productized Cloud and SaaS offering in the areas of Commerce, Productivity, Analytics and Performance based on the latest innovations in the SAP and Microsoft ecosystems.

“Bilot’s strategy is to build an international presence, initially in selected markets. While adapting to the industry megatrends, we believe it is the perfect moment to seize the opportunity of geographical expansion. Poland was a clear choice for us and the very first steps have proved to be very promising indeed. While we are naturally excited about this bold new step, we are also very aware of the requirements internationalization sets on us.” – Mika Tanner, CEO Bilot Oy

“Poland is an extremely interesting market for us. It is the strongest of the emerging large economies in Eastern Europe. There is a strong presence of entrepreneurial spirit and a will to succeed. Poland has been a member of the EU for a decade and has shown remarkable progress. As a nation of nearly 40 million and with a promising economic outlook, it is destined to be one of the superpowers of Europe. Bilot’s ambition is to build a strong presence in the local market with the same attractive offering and compelling value proposition we have had in Finland. We expect the maturity of the ICT market to be suitable for us and we know that there is an abundance of expertise in our scope of interest.” – Mikko Koljonen, MD Bilot International Oy

“I am very pleased that the Bilot Group's management entrusted me the responsibility and honour of managing Bilot in Poland. I am confident that our innovative portfolio addressed to customers is a great example of creating value through synergy of business and IT. Bilot has a lot of good experience in its current offering. It is worth mentioning that Bilot has own R & D - Bilot Labs, which develops solutions, among others available in the Cloud. I think that our extensive experience and expertise backed up by SAP Gold Partner status in Finland will become known to customers in Poland. There is a clear need in Poland for our solution offering which is based on SAP HANA, CRM, BI, and eCommerce e.g. Hybris, and SAP integration with MS SharePoint solutions. Our main goal is to deliver business value through innovative IT solutions and business consulting.” Mariusz Papiernik, MD Bilot Sp. z o.o.

Mariusz_150

Bilot Sp. z o.o. Managing Director Mariusz Papiernik

For more information please contact:

Bilot Oy - Group CEO
Mika Tanner
Bilot Oy
tel. +358 40 544 0477, mika.tanner@bilot.fi

Bilot International Oy - Managing Director
Mikko Koljonen
Bilot International Oy
tel. +358 50 36 28 218, mikko.koljonen@bilot.fi

Bilot Sp. z o.o. - Managing Director
Mariusz Papiernik
Bilot Sp. z o.o.
tel. +48 690 540 522, mariusz.papiernik@bilot.pl

Bilot is an independent, creative and genuinely customer focused business technology company. Founded in 2005 by leading experts in their field, we are a growth company and regarded as a pioneer when it comes to adopting and developing the latest SAP and Microsoft solutions. Bilot group turnover in 2013 was 15,3 MEUR and there are currently approximately 120 employees. Bilot is a Gold level partner of SAP and Microsoft. bilot.fi

 


18.06.2014 / News Team

SAP:n suomalainen kultakumppani Bilot on aloittanut liiketoiminnan Puolassa.

Bilotin Puolan toimitusjohtajaksi on nimetty Mariusz Papiernik. Papiernik on pitkän linjan SAP-ammattilainen. Bilotille Papiernik siirtyy Infovide-Matrix:sta ja sitä ennen hän on työskennellyt avainrooleissa mm. Software AG:ssa.

Puolan organisaation ensimmäiset asiakastoimitukset ovat jo hyvässä vauhdissa. Bilotin suunnitelmissa on kehittää aktiivisesti sekä jalansijaa paikallisilla Puolan markkinoilla, että nearshore palveluita nykyisille suomalaisille asiakkaille. Puolan markkinoille on tarkoitus viedä projektiliiketoiminnan lisäksi Bilotin omia pilvi- ja SaaS-pohjaisia tuotteita, jotka perustuvat SAP- ja Microsoft ekosysteemien viimeisimpiin innovaatioihin.

”Bilotin strategia on suunnata kansainvälinen kasvu vaiheittain valikoiduille markkinoille. ICT toimialan ollessa murroksessa olemme todenneet, että nyt on juuri oikea aika ottaa ensiaskeleet Suomen ulkopuolella. Puola oli meille luonteva valinta ja ensimmäiset kokemukset ovat erittäin rohkaisevia. Vaikka olemmekin innoissamme kansainvälistymisestämme, tiedostamme hyvin sen asettamat vaatimukset” – Mika Tanner, Bilot konsernin toimitusjohtaja

”Puola on meille erittäin mielenkiintoinen markkina. Puola on selkeästi vahvin Itä-Euroopan nousevista talousmahdeista. Puolasta löytyy yrittäjähenkeä ja menestymisennälkää. Maa on ollut EU:n jäsenenä jo vuosikymmenen ja siinä ajassa kehitys on ollut huimaa. 40 miljoonalla asukkaallaan ja positiivisilla talousnäkymillään Puola nousee varmasti Euroopan suurvaltojen joukkoon. Bilot perustaa Puolan liiketoimintansa samalle asiakkaisiin vetoavalle tarjoomalle kuin Suomessa. Perustuen selvityksiimme Puolan markkinan maturiteetti on oivallinen Bilotin kaltaisen toimijan markkinoille tuloon” – Mikko Koljonen, toimitusjotaja Bilot International Oy

Olen erittäin tyytyväinen uuteen tehtävääni Bilotin Puolan organisaation toimitusjohtajana. Olen vakuuttunut, että innovatiivisella portfoliollamme tuomme merkittävää lisäarvoa puolalaisille yrityksille. Bilotilla on nykyisestä tarjoomastaan jo huomattavan paljon kokemusta ja oman tuotekehityksensä Bilot Labs:in kautta Bilot kehittää jatkuvasti omia uusia tuotteistettuja ratkaisujaan mukaanlukien pilvipohjaiset ratkaisut. Laaja kokemuksemme ja Bilotin SAP kultapartneruus Suomessa tulevat tutuksi myös Puolan markkinoilla. Puolassa on suuri kysyntä Bilotin tarjooma-alueilla, johon kuuluvat mm. SAP HANA-, CRM-, BI-, eCommerce- (esim Hybris-) ja Microsoft SharePoint- pohjaiset ratkaisut. Tavoitteenamme on luoda lisäarvoa asiakkaillemme innovatiivisten ja liiketoimintalähtöisten toimitusten kautta” Mariusz Papiernik, toimitusjohtaja, Bilot Sp. z o.o.

 

Mariusz_150

Bilot Sp. z o.o. toimitusjohtaja Mariusz Papiernik

 

Lisätietoa:

Bilot Oy – Konsernin toimitusjohtaja
Mika Tanner
Bilot Oy
tel. +358 40 544 0477, mika.tanner@bilot.fi

Bilot International Oy - Toimitusjohtaja
Mikko Koljonen
Bilot International Oy
tel. +358 50 36 28 218, mikko.koljonen@bilot.fi

Bilot Sp. z o.o. – Toimitusjohtaja
Mariusz Papiernik
Bilot Sp. z o.o.
tel. +48 690 540 522, mariusz.papiernik@bilot.pl

Bilot on asiakassuuntautunut ja innovatiivinen IT- palveluyritys. Haluamme edistää asiakkaidemme liiketoimintasovellusten käytettävyyttä, parantaa liiketoimintaprosesseja sekä tehostaa päätöksentekoprosessia tukevaa tiedonkulkua. Bilotin perustivat vuonna 2005 alan johtavat asiantuntijat. Olemme uranuurtaja uusien SAP- ja Microsoft-ratkaisuihin perustuvien sovellusten kehittämisessä sekä niiden ensiluokkaisessa käyttöönotossa ja elinkaaripalveluissa. Vuonna 2013 Bilotin liikevaihto oli 15,3 miljoonaa euroa. Työntekijöitä yrityksessä on reilut 120. Bilot on SAP:n vuoden innovaatiokumppani ja Microsoftin kultakumppani. bilot.fi


26.03.2014 / Matti Järventausta

Master data on yksi niistä peruskivistä, joka kannattelee koko yrityksen toimintaa. Jos peruskivi pettää, niin koko yritys repsahtaa. Päivänselvää, eikö totta.

Valitettavasti master datan vaaliminen ei tapahdu itsestään, vaan vaatii täsmällisyyttä, kurinalaisuutta, osaamista ja monen työntekijän tiimityötä. Tästä seuraa, että master datan ylläpitoprosessit pitää suunnitella ja organisoida, ja että niitä pitää pystyä valvomaan ja mittaamaan.

Olemme osalla asiakkaistamme toteuttaneet master datan ylläpitoprosesseja kevyesti ja ketterästi ilman massiivisia miljoonaluokan investointeja, joita yleensä MDM-hankkeisiin sitoutuu. Yhteistä näille projekteille on ollut se, että käyttöliittymät ja prosessien ohjaus (työnkulut) on toteutettu käyttäjille tuttuun SharePoint-ympäristöön ja taustajärjestelmänä on ollut SAP:n ERP- ja CRM –järjestelmiä. Lisäksi tilanteen mukaan on samaan prosessiin kytketty Salesforce, dokumentinhallintajärjestelmä, osoitepalvelu tai vaikkapa toimialan tuotepankki.

Kevyeksi ja ketteräksi ratkaisumme tekee se, että se hyödyntää täysin jo asiakkailla olevat infrapanostukset: SharePointin kollaboratiivisena ympäristönä ja SAP:n liiketoimintajärjestelmänä. Muita tietokantoja tai datavarastoja ei tarvita: korvasimme datan replikoinnin datayhteyksillä suorituskyvystä tai tietoturvasta tinkimättä. Käyttöliittymäpuolella käytämme helppokäyttöisiä lomakkeita, jotka soveltuvat myös mobiililaitteille. Koska sekä lomakkeet että prosessit on suunniteltu helposti ja nopeasti konfiguroitaviksi, ylläpitoprosessit voidaan ketterästi integroida saumattomaksi osaksi kutakin liiketoimintaprosessia.

Järjestämme 24.4.2014 8:30 – 11:00 aamiaistilaisuuden, jossa esittelemme kehittämäämme SmartMDM-tuotetta, ja sen uusia ja tulevia ominaisuuksia. Tule näkemään ja antamaan pisteitä uusille ominaisuuksille!

Bilotin aamiaistilaisuuksiin pääset ilmoittautumaan täällä.


9.09.2013 / Ismo Piispa

Bilotin Microsoft-liiketoiminta käynnistettiin vuonna 2008. Missioksi asetettiin tuolloin SAP:n käytettävyyden parantaminen tuomalla SAP:n data ja prosessit saataville loppukäyttäjille tuttujen Office-käyttöliittymien kautta. Duet-maailmaa seuranneet muistavat Duet 1.0/1.5/2.0 jne juoksutetun versionumeroinnin ja kovat odotukset kullekin versiolle lopullisen läpimurron tekijänä. Kovista odotuksista (myös Bilotin) huolimatta ensimmäisen Duet –sukupolven voidaan jälkikäteen todeta flopanneen. Valmiiksi rakennetut Duet –skenaariot eivät tuottaneet riittävästi arvoa asiakkaille jotta nämä olisivat lähteneet vakioimaan ympäristöjään Duetin kulloinkin edellyttämille tasoille. Vuodet 2008-2011 rakensimme asiakkaillemme pääosin asiakaskohtaisia SAP-SharePoint –ratkaisuja ja vahvistimme yleistä Microsoft-osaamistamme (SharePoint, BizTalk, MS BI) tasapäiseksi muiden kärkipään Microsoft-toimijoiden kanssa. Hyvä niin.

Duetin seuraaja, Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP, julkaistiin helmikuussa 2011. Helmikuussa 2011 nousi myös Suomen ensimmäinen Duet Enterprise –demoympäristö Bilotin palvelimille ja paria kuukautta myöhemmin Suomen ensimmäinen PoC –ympäristö asiakkaallemme. Kuten usein käy, myös Duet Enterprisen kaupallisen hyödyntämisen aloitus kesti – osin yllättävistäkin syistä kuten asiakkaan SharePoint –versioista johtuen: 2007 vs vaadittu 2010. Olennaista oli kuitenkin se, että Duet Enterprisen uusi filosofia tarjota SAP:n palvelut SharePointin kautta (ja sieltä edelleen Officeen) sai asiakaskunnan hyväksynnän.

Bilotin Microsoft-liiketoiminta on kasvanut vuosittain yli 40% tahtia. Erityisen merkille pantavaa on kuitenkin Bilotin termein ”Microsoft on top of SAP” –liiketoiminnan vahva kasvu ajalla 2011-2013. Suomen Duet Enterprise –projekteista arviolta yli 75% kulkee Bilotin siipien alla ja tuotteistetut ratkaisumme esimerkiksi SAP-masterdatan hallintaan nakertavat markkinaa raskaasti lisensoiduilta erikoisratkaisuilta. Noin puolet MS-alueen liikevaihdostamme generoituukin nykyään MS on top of SAP –hankkeista ja niiden jatkuvista palveluista, lopun syntyessä kovan luokan O365-, SharePoint-, MS BI- ja integraatio-osaamisilla.

Mikäli haluat ottaa olemassa olevista alustoistasi enemmän irti ja ymmärtää SAP:n ja Microsoftin välineiden yhteiseloa konkreettisten esimerkkien avulla, ole yhteydessä minuun.

(Duet Enterprise) sommaren är här!


29.05.2013 / Sampo Yli-Olli

Käyttökokemuksen merkityksestä kuluttajille suunnatuissa verkkopalveluissa on puhuttu jo pitkään, ja jälkijunassa sama asia on viimein alettu huomata myös yrityssovellusten kehittämisessä. Perinteiset ERP-käyttöliittymät taitavat monessa yrityksessä olla niitä vihatuimpia, ainakin jos kysytään Pertsa Peruskäyttäjältä. Mutta onko sillä väliä, tykkääkö Pertsa tuntikirjausvälineestä, kun sitä on kuitenkin pakko käyttää?

Käyttökokemukselle löytyy liiketaloudellisiakin hyötyjä, vaikka niitä onkin usein vaikea mitata. Esimerkiksi sovelluksen opetteluun käytetty aika on aina pois tuottavasta työstä. Sovellusten kirjo tai lyhyet päivittymissyklit pakottavat käyttäjiä jatkuvaan työvälineiden opetteluun. Mitä vähemmän opettelua tarvitaan, sen edullisempaa se on yritykselle - mikä tekee helppokäyttöisyydestä ja intuitiivisuudesta tuottavuustekijöitä.

Monia sovelluksia myös käytetään niin harvoin tai niin epäsäännöllisesti, ettei kunnollista käyttötottumusta pääse syntymään. Jokainen käyttökerta on ikään kuin ensimmäinen. Ajanhukka voi mennä myös ohjeiden etsimiseen ja niihin perehtymiseen, ja matkan varrella on helppo turhautua ja jättää asia odottamaan "parempaa hetkeä". Puhumattakaan, että niitä ohjeita ei välttämättä ole helppo löytää intranetista, tai ne eivät ole ajan tasalla…

Turhauttavat kokemukset saavat käyttäjät helposti välttämään huonoa sovellusta, eikä sitä pahimmillaan edes omaksuta kunnolla käyttöön. Vai käyttäisitkö itse esimerkiksi huonon suunnittelun takia kankeaa dokumentinhallintaratkaisua tiedostojen jakeluun kollegoille, vai lähettäisitkö ne mieluummin sähköpostin liitteinä kuten ennenkin? (täysin kuvitteellinen esimerkki…) Kiireen keskellä houkutus pysyä vanhassa tavassa on suuri, vaikka uusia välineitä yritettäisiin pakottaa käyttöön.

Erityisesti ERP-puolella vajavaisesti käyttöön omaksutuilla sovelluksilla voi olla paljon kriittisempääkin merkitystä kuin ajanhukka. Virheellinen tai puutteellinen tieto johtaa virheisiin prosesseissa, vaikuttaa päätöksentekoon ja voi aiheuttaa ylimääräisiä kuluja mm. asiakasreklamaatioiden kautta. Varsinkin henkilöstöhallinnon ERP-liitännäisiä sovelluksia käyttävät usein kaikki yrityksen työntekijät, mikä toimii tehokkaana kertoimena huonosta käytettävyydestä johtuville ongelmille.

Kun puhutaan SAP-kentästä, avaimet HR-ratkaisujen käytettävyyden parantamiseen löytyvät Cordis Harmony ja Duet Enterprise-tuotteista. Näiden avulla henkilöstön itsepalvelusovellukset on helppo toteuttaa osaksi SharePoint-intranettia jokaisen helposti saataville. Ja mikä parasta, käyttöliittymät ovat sellaisia, joita Pertsa Peruskäyttäjäkin osaa heti käyttää!