Tietovarastojen tekeminen on kokemassa suurta murrosta. Meidän lisäksi pari muutakin kilpailijaa kotimaassa on puuhastelemassa automatisointituotteiden parissa. Louhia on valinnut tuotteekseen yhden maailman markkinajohtajista, tanskalaisen TimeXtenderin. TimeXtender toimii täysin Microsoftin BI-stack:in päällä.

Miten tuo otsikossa mainittu 80% ajansäästö on mahdollista? Olen itse asiassa hyvin vakuuttunut tästä. Ajan säästö koostuu mm.

 • Automaattisesta tietokantaskeemojen ylläpidosta (kehittäjä ei enää lisää sarakkeita, indeksejä, näkymiä jne tietokantaan)
 • SQL:n määrän radikaalista vähenemisestä
 • Pienemmästä virhemäärästä (mm. partitioinnit, hitaasti muuttuvat dimensiot, inkrementaaliset lataukset kun hoituvat tavallaan itsestään, aina samalla tavalla)
 • Pienemmästä aivotyöstä (aikaa kuluu vähemmän ratkaisujen pohdiskelemiseen)
 • Tietovaraston ylläpito voidaan hoitaa asiakkaan pääkäyttäjän toimesta (vaikka nyt uuden sarakkeen tuonti lähdejärjestelmästä kuutioon/Qlik:iin/raporteille asti)

Toki – jos lähdejärjestelmä on kovin monimutkainen, tarvittavat laskennat ja datan muokkaukset hyvin vaativia, datan laatu huttua, ei tuo 80% toteudu. Kaikkea ei kuitenkaan voi automatisoida.

Tietovarastohankkeessa kuitenkaan ei pidä ajatella pelkän yksittäisen projektin kustannusta. On ajateltava myös koko hankkeen elinkaarta. Esimerkiksi – jos haluat valmiista tietovarastosta raportille uuden puuttuvan sarakkeen, tapahtuu perinteisessä ympäristössä seuraavia steppejä:

 1. Ota yhteyttä toimittajaan. Määrittele lähdejärjestelmän sarake ja kuvaa mihin se pitäisi raportilla/tietovarastossa saada
 2. Odota toimittajan resurssin toimenpiteitä. Tässä voi mennä aikaa 1-15 päivää
 3. Toimittaja tekee seuraavaa stagen osalta: muokkaa lähde-SQL:ää, lisää stage-kantaan sarakkeen, muuttaa ETL-latausta, suorittaa latauksen
 4. Toimittaja tekee seuraavat toimenpiteet tietovaraston osalta: muokkaa lähde-SQL:ää, lisää kantaan tai metamalliin sarakkeen, päivittää tietokannan, ajaa ETL:n
 5. Toimittaja päivittää dokumentaatiota, jos päivittää. Tässä vaiheessa ollaan vasta kehitysympäristössä.

Tässä menee yleensä kalenteriaikaa 3…15 päivää. Suuren toimittajan laskutus tästä ilosta voi olla 2 htp sisältäen muutokset testiympäristössä, testaukset, viennit tuotantoon. ISTU JA PALA! YHDEN SARAKKEEN LISÄÄMINEN RAPORTILLE!

TimeXtenderillä homma hoituu seuraavasti:

 1. Avaa työkalu
 2. Klikkaa lähdejärjestelmän saraketta, prosessoi (tietokantaan lisätään sarake automaattisesti, ETL päivitetään automaattisesti)
 3. Klikkaa stagella oleva data mukaan tietovarastotauluun. Prosessoi (tässäkin kaikki tapahtuu automaattisesti taustalla)
 4. Dokumentaatio on automaattisesti ajan tasalla

Asiakas pystyy pienellä opastuksella tekemään tämän itse. Aikaa tähän kuluu latausten lisäksi ehkä 15 minuuttia. Toimittaja ei lähetä laskua. Näin tämän homman pitääkin mennä. Pysy kuulolla, tästä aiheesta kirjoittelemme lähiaikoina lisää.

Tule katsomaan miten homma tehdään 28.4. PASS-tapahtumaan

Jos et ehtinyt PASS-tapahtumaan, varaa oma demoaika 040-777 1142 tai tule paikalle TDWI-tapahtumaan 28.5.

Lue lisää TimeXtenderistä: www.timextender.com